Truskawiec (Ukraina)

 

 

TRUSKAWIEC

Ukraina
 

 

Kontakty miedzy miastami Truskawiec i Limanowa zostały zawiązane dzięki mieszkającemu tam Polakowi Eugeniuszowi Dąbrowskiemu, który był szefem tamtejszej Polonii.

Oficjalna współpraca pomiędzy miastami rozpoczęła się 2 czerwca 2000r. kiedy to podpisano pierwsze Porozumienie o współpracy. W imieniu obydwu miast podpisywali ją Burmistrz Miasta Truskawiec Bogdan Matołycz oraz Burmistrz Miasta Limanowa – Leszek Woźniak.

30 listopada 2007 roku ówczesny Burmistrz Miasta Truskawiec Lew Gritsak oraz Burmistrz Miasta Limanowa Marek Czeczótka odnowili umowę o współpracy pomiędzy miastami.

Obecnie obowiązuje umowa o współpracy między miastami Truskawiec i Limanowa z dnia 23 sierpnia 2011r., która podpisali Burmistrz Miasta Truskawiec Rusłan Kozyr i Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda. 

  

Oba miasta sprzyjają wszechstronnemu i bezpośredniemu związkowi między ich mieszkańcami, szczególnie między młodzieżą dążąc do lepszego wzajemnego poznania się jak również wymiany informacji, programów i założeń ideowych. Współpraca obu miast w dziedzinach zainteresowań mieszkańców koncentruje się szczególnie w takich sferach, jak: gospodarka komunalna, oświata, kultura, problemy młodzieży i opieki społecznej, sportu, ochrony środowiska, turystyki.

 

W ramach wymiany kulturalnej Zespól Pieśni i Tańca "Limanowianie" działajacy przy Limanowskim Domu kultury w roku 2001 brał udział w obchodach Dni Truskawca. "Limanowianie" zaprezentowali wówczas folklor Lachów Limanowskich. Ich wstęp został niezwykle serdecznie przyjęty przez tamtniejszą publiczność. W roku 2005 Zespół "Kozaki" a w 2006 Zespół "Barwy Karpat" z Truskawca uświetniły swoim występem obchody Święta Miasta - Dnia Limanowej. Natomiast podczas Dni Limanowej 2009 miał miejsce "Dzień partnerskiego miasta Truskawiec", podczas którego na limanowskiej scenie wystąpiły: zespół taneczny „ZŁOTE DZIECI" oraz grupa cyrkowa „KASKAD”.  W Miejskiej Bibliotece Publicznej otwarto wystawę malarstwa artystów z Truskawca a na limanowskim rynku odbyła się deugustacja potraw kuchni ukraińskiej oraz prezentacja tamtejszych samatoriów.

   

Urząd Miasta Truskawiec
2, Boryslavska Str.
Truskavets, Lviv region, 82200
Ukraine

e-mail: tmr@ukr.net
http://www.truskavets-city.gov.ua/


Tel/fax: (03247) 5-14-49
Tel: (03247) 5-42-87

Burmistrz: Ruslan Kozyr