Nagykallo (Węgry)NAGYKALLO

Węgry
 
 
 
 
24 maja 2003r. Limanowa gościła po raz pierwszy delegacją z węgierskiego miasta Nagykallo. Podczas następnej wizyty 4 października 2003r. podpisana została umowa o wzajemnej przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, którą w imieniu miasta Nagykallo podpisał Burmistrz Janos Terdik, a w imieniu miasta Limanowa ówczesny Burmistrz Marek Czeczótka. Umawiające się strony zobowiązały się wzajemnie wspierać inicjatywy w zakresie stosunków gospodarczych, kulturalnych i handlowych między obydwoma miastami.


Wielokrotnie podczas obchodów Święta Miasta - Dni Limanowej gościliśmy w Limanowej zespoły muzyczne z Wegier: w roku 2003 - zespół muzyczny „Country Jó”, w 2004 roku - Zespół „Kalloi Kettos”, w roku 2005 - barwny Zespól "Majorette" a w 2006 roku Zespół "Fortuna". 
W ramach wakacyjnej wymiany w 2004r. dzieci i młodzieży z limanowskich szkół wyjechały na obóz do Nagykallo na Węgrzech. W tym czasie w Limanowej na kolonii gościlismy 20-osobową grupę węgierskich
dzieci. W 2004 roku Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Bożej Bolesnej został zaproszony przez naszego partnera z Węgier do udziału w IV Konkursie Chórów im. Kodaly Zoltana, gdzie zdobył Grand Prix.