Mrągowo (Polska)

 

MRĄGOWO

 

Polska

 

                                                            

2 października 2006r. został podpisany akt współpracy pomiędzy miastami Limanowa a Mragowo (Województwo Warmińsko – Mazurskie).
Przedmiotem współpracy jest wymiana doświadczeń na szczeblu samorządowym, współpraca w dziedzinie promocji miast, współpraca przedsiębiorstw, zakładów pracy, klubów sportowych i pozarządowych organizacji społecznych. Istotna będzie także współpraca w dziedzinie kultury, sportu, edukacji, dorobku artystycznego twórców ludowych, mediów lokalnych.
 
Współpraca będzie realizowana w następujących dziedzinach:
 
Wymiany młodzież szkolnej,
Kultury i sztuki,
Kontaktów osobistych grup mieszkańców,
Organów samorządowych miast,
Promocji, rozwoju sportu i turystyki,
Integracji europejskiej,
Współpracy lokalnych stowarzyszeń i pozarządowych organizacji społecznych,
Kontaktów środowisk gospodarczych,
Wymiany wiedzy i doświadczeń.
 
Celem współpracy jest promowanie przyjaźni i porozumienie pomiędzy obydwoma samorządami i stworzenie mieszkańcom sposobności do wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach.


Urząd Miejski w Mrągowie
ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo

tel. (89) 741-90-00
fax. (89) 741-28-74

e-mail: sekretariat@mragowo.um.gov.pl

http://www.mragowo.pl/

 

Burmistrz: Stanisław Bułajewski