Gazeta Limanowska

 

GAZETA LIMANOWSKA

 

„Gazeta Limanowska” to lokalny miesięcznik założony we wrzeniu 1989r.

 Jest najstarszym pismem działającym na naszym rynku: w tym roku stanie się gazetą pełnoletnią. W sądzie rejestracyjnym gazeta zarejestrowana została pod numerem jeden, podobnie jak przez długi okres czasu była jedyną na naszym terenie. Miała wówczas prawo do używania znaczka „Solidarności” a znaczek ten w formie graficznej umieszczony został po prawej stronie nagłówka. Z czasem ówczesny szef związku wydał zakaz posługiwania się znaczkiem (fakt ten wywołał ogólne oburzenie czytelników), pomimo że wszyscy członkowie redakcji popierali nurt prawicowy. Pierwsza jej nazwa to „Aktualności Limanowskie” - dwutygodnik - wydawany ze względu na możliwości techniczne tamtego okresu, z dużym poświęceniem przy pokonywaniu różnych trudności technicznych: poszczególne artykuły pisane na maszynie, wycinane, przyklejane na papier formatu A3, kserowane i układane w odpowiednią całość. Grafika również wykonywana była odręcznie.
Po kilku latach istnienia gdy pismo dorobiło się szerokiego grona czytelników i objęło swym zasięgiem okoliczne miejscowości, relacjonując w obiektywny i pozbawiony stronniczości sposób ważne dla miasta i okolic wydarzenia, koniecznym była zmiana nazwy. Zespół redakcyjny zdecydował iż będą to „Aktualności Ziemi Limanowskiej”.
Zawsze szczególne znaczenie redakcja przywiązywała do problemów społecznych nękających mieszkańców ziemi limanowskiej, dlatego z czasem - ze względu na swą treść, zasięg i formę działania, ostatecznie zmieniła tytuł na „Gazetę Limanowską” . Nazwa ta przetrwała do dzisiaj.
Ciekawym jest fakt, że nigdy nie mieliśmy własnego lokalu, oprócz oczywiście około dwóch lat spędzonych pod dachem gościnnego Limanowskiego Domu Kultury i pod opieką ówczesnego dyrektora ś p. Jerzego Obrzuta. Nie mieliśmy też jakichkolwiek urządzeń – nazwijmy to: służbowych. Nigdy nie stać nas było na nie, nie mieliśmy też czasu na to aby o środki starać się w różnych fundacjach etc, etc.
Założycielami „Aktualności” byli: Zbigniew Sułkowski (przez jakiś czas pełniący nieformalnie rolę redaktora naczelnego), Roman Szuszkiewicz, Grzegorz Biedroń. Z czasem formalnym redaktorem naczelnym został Roman Szuszkiewicz, następnie funkcję tę przejął Grzegorz Biedroń. Nadmiar obowiązków w chwili gdy został burmistrzem Limanowej spowodował, że rolę redaktora naczelnego zaczęła pełnić i pełni do dzisiaj Teresa Zabramny. Ponadto przez długie lata stałe redakcyjne grono tworzyli Renata Strug, Barbara Brożek, Julian Jaworz Dutka. Dołączali do nas różni współpracownicy, których w ciągu kilkunastu  lat pracy doliczyliśmy się ponad stu. Od początku do dnia dzisiejszego pracujemy społecznie a mimo wszystko wiele osób właśnie u nas zdobywało pierwsze dziennikarskie szlify.
W naszym czasopiśmie debiutuje młodzież z limanowskich szkół średnich, zamieszczając swoje artykuły, recenzje, wiersze. Ważnym elementem publicystyki naszego pisma jest przeciwdziałanie szerzącym się również w małych społecznościach patologiom, takim jak alkoholizm i narkomania. Na łamach „Gazety Limanowskiej” swoje artykuły zamieszczają przedstawiciele miejscowych organizacji; m. in.: Klubu Anonimowych Alkoholików, Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Limanowej. Gazeta podejmuje nie zawsze popularne tematy, jednak świadczące o wypełnianiu ważnej misji społecznej.
Ten prospołeczny charakter „Gazety” uwydatnił się szczególnie w ostatnim okresie, gdy stała się ona pismem Stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna. Od tej chwili dominujące miejsce zajęła w niej tematyka związana z działalnością na rzecz pomocy ludziom i wszystkim tym, którzy w naszej lokalnej społeczności potrzebują pomocy innych.