Folder promocyjny

 

FOLDER
 
OKLADKA_FOLDERU.jpg


 
Folder - „Limanowa Miasto w Beskidzie Wyspowym”, jest owocem współpracy mieszkańców i miłośników Ziemi Limanowskiej.
 
Wydawnictwo nie tylko posiada piękną oprawę graficzną, która z podkreśla urodę Limanowszczyzny ale również zawiera bogatą informację dotyczącą historii, położenia geograficznego i atrakcji występujących na naszym terenie.


Całość jest podzielona na 10 głównych rozdziałów, które opatrzone są w sumie ok. 240 zdjęciami. Pierwszy rozdział pt. „Miejsca na mapie” jest swoistym wprowadzeniem czytelnika w nasze okolice. Można tu znaleźć ogólne informacje na temat położenia geograficznego, topografii, klimatu i zaszeregowania administracyjnego Limanowej i jej okolic. Rozdział ten jest bogato ilustrowany zdjęciami naszego terenu.
 
W kolejnym rozdziale, „Limanowa dziś” nasze miasto jest ukazane z perspektywy pełnionych przez niego funkcji, czyli stolicy powiatu, centrum atrakcyjnego turystycznie regionu czy też zaplecza handlowego i usługowego regionu. Można przeczytać tu na temat obecnej sytuacji Limanowszczyzny, na temat jej sukcesów i problemów.
 
Rozdział „Z dziejów miasta” jest ciekawym kompendium wiedzy na temat historii Limanowszczyzny, od pierwszych zapisków datujących się na 1496 rok, poprzez uzyskanie praw miejskich w 1565 roku, do czasów współczesnych. Warto zwrócić uwagę na ciekawe stare zdjęcia i ryciny, które stanowią niewątpliwy walor tego rozdziału.
 
Kolejne rozdziały prezentują nam pomniki historii i tradycji obecne na naszym terenie a także ukazują dokonania miasta i jego mieszkańców na niwie kultury. W rozdziale „To warto zobaczyć” znajdziemy szeroki opis, ilustrowany fotografiami, najciekawszych miejsc w naszym mieście, które każdy odwiedzający Limanową powinien koniecznie zobaczyć. Dużo miejsca poświęcono Bazylice Matki Boskiej Bolesnej, która ze względu na swe niezwykłe walory religijne i estetyczne, jest cennym zabytkiem naszego miasta.
 
„Spotkania z Kulturą” prezentują formy twórczości artystycznej i sposoby jej prezentowania i promowania w naszym mieście. Limanowa może się poszczycić wieloma znanymi i utalentowanymi artystami i dużą ilością utalentowanej artystycznie młodzieży, która należy wspierać. Do najważniejszych instytucji promujących sztukę i lokalnych artystów należy Limanowski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej i Muzeum Parafialne.
 
Wyrazem wielkiej religijności ludności Limanowszczyzny jest kult Piety Limanowskiej, który wyrażany jest niejednokrotnie w formie powszechnego pielgrzymowania do limanowskiej bazyliki. O tym właśnie traktuje rozdział „ na pielgrzymim szlaku”. Można przeczytać tu o pielgrzymkach z okolic miasta ale również z bardziej odległych stron, które przez cały rok nawiedzają kościół limanowski. Można tu również zapoznać się z historią budowy Krzyża Jubileuszowego na Górze Miejskiej.
 
Limanowa, ze względu na swoje atrakcyjne położenie geograficzne, realizuje liczne funkcje ośrodka turystycznego dal całego regionu. Rozdział „Spacery i wycieczki” przedstawia wiele ciekawych propozycji dal miłośników pieszych wycieczek po górach. Rozdział opatrzony jest niezwykle ciekawymi fotografiami, które zachęcają do spacerów po okolicy. Kontynuacją tej tematyki jest rozdział „Ciekawie spędzić czas”, który przedstawia najciekawsze możliwości aktywnego i interesującego spędzenia czasu w naszych stronach.
 
Ostatnią częścią jest rozdział „Szukamy przyjaciół”, w którym znajdziemy ciekawe informacje na temat szerokich kontaktów naszego miasta z zagranicą. Limanowa jest miastem otwartym na współpracę i poszukującym partnerów spośród miast polskich i zagranicznych. Celem tych kontaktów jest rozwijanie współpracy i wymiana doświadczeń, która jest niezbędna w dobie jednoczenia się Europy.
 
W podsumowaniu Autorzy zadają sobie pytanie jaka przyszłość czeka Limanową, co należy uczynić aby nasze miasto rozwijało się z korzyścią dla mieszkańców, regionu i kraju.
 
Na końcu wydawnictwa znaleźć można praktyczną i aktualną informację na temat obsługi ruchu turystycznego, bazy noclegowej, gastronomii, rekreacji, placówek kultury, a także internetowych adresów limanowskich stron www.
 

   

W tworzeniu wydawnictwa promocyjnego wzięło udział wielu mieszkańców miasta, którzy szeroko angażują się w życie naszego miasta. W skład zespołu redakcyjnego weszli: Jerzy Bogacz, Jolanta Bugajska, Stefan Bugajski, Anna Kądziołka, Halina Matras, Franciszek Natanek, Dariusz Ociepka, Stanisław Ociepka, Małgorzata Palińska, Kazimierz Sowa, Jolanta Szyler ,Jan Wielek, Józef Szymon Wroński.