MonografiatomI.jpg                                                  
TOM I
 
Nakładem Wydawnictwa „ Secesja” w Krakowie, wydana została Monografia Limanowej pt: „Limanowa – Dzieje Miasta” tom I, 1565 – 1945, pod redakcją prof. dr hab. Feliksa Kirka. Nakład 1000 egzemplarzy / 680 stron oraz liczne ilustracje w formacie B – 5.
 
Pierwszy tom monografii zawiera następujące rozdziały:
 •       w okresie staropolskim
 •       pod berłem Habsburgów
 •       między wojnami światowymi 1918 – 1939
 •      w latach II wojny światowej i okupacji     niemieckiej


tomII.jpg                                          
TOM II

W dniu 27.09.2002 r. w Miejskiej bibliotece Publicznej w Limanowej odbyła się promocja Monografia Limanowej pt: „Limanowa – Dzieje Miasta” tom II, 1945 – 1989, pod redakcją prof. dr hab. Tomasza Biedronia. Nakład 1000 egzemplarzy / 655 stron oraz liczne ilustracje w formacie B –5.
 
Drugi tom monografii zawiera następujące rozdziały:
 •         w pierwszych latach powojennych ( 1945 – 1948 0
 •         życie polityczne ( 1949 – 1956 )    
 •         okres „ małej stabilizacji” ( 1956 – 1970 )
 •          w „ drugiej Polsce” ( 1970 – 1980 )
 •          Limanowa – Mistrz Gospodarności
 •         życie kulturalne w latach 1945 – 1989
 •         Parafia Matki Boskiej Bolesnej w latach 1945 – 1989
 •         Parafia pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Limanowej – Sowlinach ( 1980 – 2000 )
 •          Parafia Wszystkich Świętych ( 1976 – 1989 )
 •          szkolnictwo i oświata ( 1945 – 1989 )
 •          służba zdrowia i opieka społeczna ( 1945 – 1989 )
 •    ostatnia deklaracja PRL ( 1980 – 1989 )

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że I i II tom monografii miasta Limanowa jest do nabycia w cenie 50 zł szt. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
ul. Matki Boskiej Bolesnej 13 – tel. 337 – 21 – 40.