Teren pod usługi użyteczności publicznej i usługi komercyjne


Teren pod usługi użyteczności publicznej i usługi komercyjne

Nieruchomość obejmuje działkę ewid. 96/7 o pow. 0,3314 ha.

Lokalizacja: nieruchomość położona w Limanowej przy drodze powiatowej w ciągu ulicy Starodworskiej.
Uzbrojenie: pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną: kanalizacja sanitarna, wodociąg miejski, gaz i energia elektryczna.

 

 

     

 

 ***

The terrain earmarked for public services and commercial services

The fixed - property includes the plot marked in the land records with the number 96/7 and with an area of 0,3314 hectare.
Location : The property is sited in Limanowa by the provincial road along Starodworska Street.
Fitting out : Full fitting - sanitary sewage, town water supply system, gas and electricity.

 

 ***

 

Gelände für die öffentliche Dienstleistungen und kommerzielle Dienste

Immobilien umfassen das Grundstück 96/7 von der Fläche 0,3314 Hektar
Die Ortsbestimmung: Es liegt in Limanowa beim Kreisweg in der Starodworska Straße
Die Geländeerschließung; sanitäre Kanalisation, die Stadtwasserleitung, Erdgas und Elektroenergie