Spacery i wycieczki

 

SZLAKIEM DWÓCH KRZYŻY

Wersja 1. Trasa spacerowa
Wiedzie ona od limanowskiego Dworu Marsów do rynku, a stamtąd ulicami: Matki Boskiej Bolesnej, Polną, Kasprowicza do starego kamieniołomu. Dalej trawersem pod szczyt Łysej Góry i częściowo ulicą Leśną na Górę Miejską (716 m n.p.m.) do nowego krzyża. Od krzyża schodzimy na ul. Słoneczną i dalej ul. Józefa Piłsudskiego ku rynkowi i Dworowi Marsów, spod którego wyruszyliśmy. Czas przejścia tego szlaku spacerowego wynosi około 4 godzin.
Na tym szlaku spotkamy jesienią kwitnące wrzosy. Z wielu miejsc na trasie można podziwiać wspaniałe panoramy. Najszersza z nich roztacza się z tarasu widokowego nowego krzyża. Obejmuje ona nie tylko szczyty Beskidu Wyspowego, ale również Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski, Pieniny i Tatry.
 
Warto zobaczyć:
- Dwór Marsów - pochodzący z XVIII-XIXw., siedziba Muzeum ZiemiLimanowskiej,
- bazylikę, kościół - pomnik Konstytucji 3 Maja,
- pomnik Nieznanego Żołnierza postawiony w stulecie powstania listopadowego,
- oznaczony stosowną tablicą dom, w którym w grudniu 1914r. nocował Józef Piłsudski,
- Kaplicę Łaski - pierwotne miejsce kultu słynącej łaskami Piety,
- resztki dworu i parku podworskiego Sitowskich i Gibasów przy ul.Polnej,
- stary kamieniołom, z którego brano kamień na budowę limanowskiego kościoła,
- „Kościelisko” i „Karczmisko” - legendarne miejsca początków Limanowej (ul. Leśna),
- Miejską Górę (716 m n.p.m.), Krzyż Jubileuszowy o wysokości 37 m upamiętniający 2000 lat Chrześcijaństwa,
- „Bekówkę”, dom na rogu ul. Słonecznej i Piłsudskiego, w którym w latach 1899-1918 mieszkała rodzina Becków. Tutaj wychowywał się Józef Beck junior - późniejszy Minister Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej.

 Wersja 2. Szlak turystyczny - kolor żółty
Szlak tworzy pętlę rozpoczynającą się przy dawnym ośrodku wypoczynkowym pod Łysą Górą (ok. 560 m n.p.m.) Stąd prowadzi obok nieczynnego kamieniołomu (miejsce na ognisko) do starego krzyża (ok. 730 m n.p.m.) i dalej na Łysą Górę (782 m n.p.m.). Następnie stromo w dół do ul. Leśnej, na Miejską Górę (716 m n.p.m.) do nowego krzyża i dalej do dawnego ośrodka wypoczynkowego. Dojście do szlaku ul. Leśną lub ul. Polną.
Na przejście pętli trzeba przeznaczyć około 2 godziny. Szlak jest dość trudny. Miejsca widokowe znajdują się przy nowym krzyżu oraz fragmentaryczne spod starego krzyża, a także przy górnej części ośrodka wypoczynkowego. Szlak ten poprzez Łysą Górę łączy miejsce, gdzie od stuleci stoi stary krzyż z Miejską Górą, na której nasze pokolenie postawiło Krzyż 2000 lat Chrześcijaństwa.
 
Warto zobaczyć:
- ośrodek wypoczynkowy, w pobliżu którego znajduje się najlepiej przygotowane miejsce na ognisko,
- polankę pod Łysą Górą, na której od stuleci stoi krzyż (stary krzyż) ok. 730 m n.p.m.,
- Łysą Górę - szczyt (782 m n.p.m.) oraz znajdującą się w pobliżu górną stację wyciągu narciarskiego,
- przy ul. Leśnej: „Kościelisko” i „Karczmisko” (patrz wyżej),
- Miejską Górę (716 m n.p.m.) - nowy krzyż 2000 lat Chrześcijaństwa.

 
NA PAPROĆ
 
Szlak turystyczny - kolor zielony
Wędrówkę rozpoczynamy przy limanowskim dworze Marsów i kierując się znakami zielonymi, poprzez Lipowe i Sowliny docieramy na górę Paproć (645 m m.n.p.), a stamtąd schodzimy do Tymbarku i powracamy do Limanowej (w drodze powrotnej można skorzystać z lokalnej komunikacji). Czas przejścia - ok. 4-5 godzin. Szlak bardzo ciekawy z uwagi na szerokie panoramy na Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Gorce, Pieniny, Tatry i Pogórze.

 


 
Warto zobaczyć:
- przy ul. Grunwaldzkiej - Krzyż-pomnik z 1910 roku postawiony dla uczczenia 500-rocznicy bitwy pod Grunwaldem,
- na górze Paproć (645 m n.p.m.) - kaplicę i krzyż (20 metrów wysokości). Jedno z wielu miejsc widokowych na tym szlaku.


 
PRZEZ PASIERBIEC I KAMIONNĄ

Szlak turystyczny - kolor żółty - od Kamionnej niebieski.

Na trasę tę wyruszamy ze stacji PKP w Łososinie Górnej, gdzie bez trudu można dotrzeć środkami miejscowej komunikacji. Z Łososiny szlak prowadzi do malowniczo położonej wsi Pasierbiec, znanej ze znajdującego się tam sanktuarium Maryjnego i dalej na górę Kamionna (802 m n.p.m.) i przełęcz Widoma (535 m n.p.m.). Można skrócić trasę, powracając do Limanowej z Kamionnej lub Pasierbca. Czas przejścia trasy w jej pełnej wersji wynosi około 4 godzin.

 


 
Warto zobaczyć:
- Łososina Górna - drewniany kościół z 1496r. oraz w parku podworskim pomnik Legionistów J.   Piłsudskiego,a w nim urny z ziemią z Katynia, cmentarza Orląt we Lwowie i Monte Cassino,
- Pasierbiec - kaplicę z początku XIX w. i cudowny obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Nowy kościół MB Pasierbieckiej z przepięknym założeniem ogrodowym oraz wspaniałą Drogą Krzyżową i Dróżkami Maryjnymi. Projektantem Drogi Krzyżowej jest prof. Wincenty Kućma,a Dróżki Maryjne wykonał Józef Twaróg.
- Kamionna (802 m n.p.m.) - rezerwat przyrody „Kamionna”,
- Przełęcz Widoma (535 m. n.p.m.) - panoramy Tatr, Beskidów i Pogórza.DO PISARZOWEJ
 
Szlak turystyczny - kolor niebieski - od Sałasza zielony
Szlak rozpoczyna się przy Dworze Marsów w Limanowej i prowadzi na szczyt góry Sałasz (909), a stamtąd schodzi do pobliskiej wsi Pisarzowa. Piękna trasa prowadząca przez bukowe lasy, a w dolnych partiach przez lasy mieszane. Czas przejścia - około 5 godzin.
 
W Pisarzowej warto zobaczyć:

- drewniany kościół z początku XVIII w. Wewnątrz wyposażenie z wieku XVII i XVIII.
- pomnik poległych w czasie I wojny światowej,
- Izbę Regionalną dokumentującą miejscowy folklor.
 


ŚLADAMI WIELKIEJ BITWY
 
Szlak turystyczny - kolor niebieski
Szlak rozpoczyna się w Limanowej przy Dworze Marsów i wiedzie na wzgórze Jabłoniec (642 m
n.p.m.). Stamtąd prowadzi na Golców (752 m n.p.m.) i przełęcz między Ostrą a Cichoniem (800 m n.p.m.). Czas przejścia całej trasy około 5-6 godzin. Wędrówkę można jednak skrócić, powracając do Limanowej z Jabłońca lub Golcowa.
 
Warto zobaczyć:
- Jabłoniec - miejsce najważniejszej bitwy 1914 roku i monumentalne założenie cmentarza z kaplicą - mauzoleum i pomnikami,
- Golców - mały cmentarz z I wojny światowej.


PRZEZ ŁYŻKĘ DO PRZYSZOWEJ
 
Szlak turystyczny - kolor zielony - od Łyżki czarny

Początek trasy w Limanowej przy Dworze Marsów. Dalej prowadzi ona przez Jabłoniec (642 m n.p.m.), Kuklacz, do pobliskiej wsi Siekierczyna. Stamtąd wspina się na Łyżkę (803 m n.p.m.) i schodzi do miejscowości Przyszowa. Jest to szlak historyczny i przyrodniczy. Czas przejścia - ok. 5 - 6 godzin.

Warto zobaczyć:
- Limanowa - jak wyżej,
- Jabłoniec - jak wyżej,
- Siekierczyna - miejsce pochodzenia rodzicówJózefa kardynała Króla z Filadelfii,
- Łyżka - (803 m n.p.m.) - resztki grodu i zameczku Wierzbiętów, od zarania naszej państwowości właścicieli tej ziemi, założycieli Przyszowej,
- Przyszowa - murowany dwór Wierzbiętów i Żuk-Skarszewskich XVI wiek.
- Przyszowa - kościół neogotycki, a w nim gotycką rzeźbę Matki Boskiej z dzieciątkiem z końca XIV w. Wiersz o niej, zatytułowany „Madonna z Przyszowej” napisał znany poeta Jerzy Harasymowicz. Godny obejrzenia jest także słynący łaskami obraz „Przemienienia Pańskiego”, prawdopodobnie z XVII w.oprac.Kazimierz Sowa