Trasa Szlaku Papieskiego

 
Szlak składa się z dwóch części – co wynika z naturalnego ukształtowania tereniu, czyli Rabczański- Mszański (Zagórzański) i Limanowski. Przebiega przez Archidiecezję Krakowską i Diecezję Tarnowską- granica diecezji na przełęczy Gruszowiec. Szlak rozpoczyna się w centrum Rabki Zdroju, na skrzyżowaniu szlaków turystycznych, w Parku Zdrojowym przy symbolicznym głazie- pomniku Jana Pawła II- Turysty. Kończy się w Mszanie Dolnej przy dworcu kolejowym oraz przy bazylice w Limanowej.
                      
 
TRASA LIMANOWSKIEGO SZLAKU PAPIESKIEGO:
 
 
szlak1.jpg (51.81 Kb)
 
 

Rozpoczyna się na Przełęczy Marszałka E. Rydza Śmigłego i prowadzi przez Mogielicę- Przełęcz Słopnicką- Cichoń- Przełęcz między Cichoniem i Ostrą- Ostrą- Jeżową Wodę- Skiełek- Łukowicę- Jabłoniec do Limanowej.
 
 
SŁOPNICE (450-560 m)
 
Duża, urocza wieś letniskowa blisko Limanowej, otoczona wzniesieniami : Łopieniem, Mogielicą i Cichoniem. Nazwa pochodzi od płynącej po środku rzeki. Początek wsi – II poł. XIV w. Pierwotna nazwa Słopnice Królewskie i Słopnice Szlacheckie. W latach trzydziestych XX w. przyjęła się współczesna nazwa Słopnice. Obecnie dzielą się na Dolne i Górne i stanowią samoistną gminę. Urodził się tu przywódca powstania chłopskiego Jan Kanty Andrusikiewicz. Dwie parafie: pw. Św. Andrzeja erygowana ok. 1358 r.(drewniany kościół z 1776 r. , zabytkowy ołtarz z obrazem „ Święta rozmowa” z XVI w. )i erygowana w 1981 r. pw. M B Częstochowskiej. W Słopnicach jest gimnazjum i cztery szkoły podstawowe z których jedna nr 2 ma za patrona Jana Pawła II. Sieć szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, bogata flora i fauna. Zabytkowe kapliczki i dwór. Dojście do Szlaku Papieskiego przez Przełęcz Rydza Śmigłego. 
 
         Msze św. w niedziela i święta: Słopnice Dolne: 7:00 , 900, 1015, 1130, 1700.
                                                     Słopnice Górne: 730, 1000, 1600.
                                                     Kaplica pod Mogielicą : 800, 1215.
 
 
 
TYMBARK ( 400 m )
 
Miasteczko nad Łososiną znane z wytwórni soków owocowych „ Z serca natury”. W Rynku murowany kościół i figura św. Floriana z XIX w. W lutym 1954 r. ks. Karol Wojtyła z grupą przyjaciół wyruszył stąd na wycieczkę narciarską na Mogielicę i dalej – w Gorce. Przez Tymbark przejeżdżał 16 czerwca 1999 r. Ojciec Św. w drodze do Starego Sącza.
 
Mogielica (1170 m)- Hala (913 m)- Przełęcz Słopnicka(766 m) – Cichoń ( 928 m)- Przełęcz między Cichoniem i Ostrą (800 m) – 2 godz 30 min. ( 3 godz.)    GOT 11(14) szlak zielony.
 
 
 
PRZEŁĘCZ MIĘDZY CICHONIEM I OSTRĄ (800 m)  
 
Widok z rejonu przełęczy na bliski Modyń i rozległą dolinę Jastrzębika – zamkniętą na horyzoncie pasmem Beskidu Sądeckiego. Dobrze widoczne Gorce.
 
 
Przełęcz między Cichoniem i Ostrą – Ostra (929 m)- Jeżowa Woda (888 m)- Skiełek (746 m)- Łukowica (450 m)      3 godz.(3godz. 30 min)     GOT 14 (18) szlak zielony.
 
Jeżowa Woda słynie z doskonałych panoram na Beskid Wyspowy, Gorce , Kotlinę Sądecką, Beskid Sądecki, Pieniny i Tatry.
 

ŁUKOWICA (450 m- 550 m)

Duża wieś letniskowa w dolinie Łukowickiego Potoku , u stóp Skiełka ( nazwa wywodzi się od „ od skiauczenia” – wycia wilków ) . Drewniany kościół konstrukcji zrębowej z drugiej połowy XVII w. – ciekawy wystrój, przeważnie barokowy. Wieś – prekursorka sadownictwa w limanowskim. Obfitość grzybów w pobliskich lasach. Piękne widoki – w pogodne dni z Lasku widać Tatry . Przez Łukowicę i pobliskie Gołkowice przejeżdżał 16 czerwca 1999r. Ojciec święty w drodze do Starego Sącza.
  
Łukowica – Łyżka ( 803 m ) - Jabłoniec ( 624 m ) - Limanowa (400 m )  5 godz. ( 5 godz. 15 min. )
 
GOT 22 (21) szlak zielony.
Trasa szlaku przebiega górami, ponad drogą którą przejechał samochodem Ojciec Św. w drodze do Starego Sącza 16.06.1999r.
 
  
SIEKIERCZYNA ( 400- 480 m )
 
Wieś rodzinna kardynała Józefa Króla. Z drogi piękne widoki na Pasmo Łososińskie, Beskid Sądecki i niedaleką Limanową. Ksiądz kard. Karol Wojtyła był tu dwukrotnie: jako Ojciec Św. przejeżdżał przez tą wieś 16 czerwca 1999r. w drodze do Starego Sącza.
  
 
JABŁONIEC ( 624 m)
 
Góra nad Limanową . Wspaniałe walory krajobrazowe- widoki na Limanową , Beskid Wyspowy, Pasmo Łososińskie, dolinę Smolnika, grupę Jeżowej Wody. Na południowym stoku największy cmentarz wojenny poległych w 1914 r. żołnierzy armii austro - węgierskiej i rosyjskiej. Ciekawa kaplica mauzoleum płk. Othmara Muhra – Węgra.
 
 
LIMANOWA (400 m)
 
Miasto założone w 1565 r. za panowania Z. Augusta. Parafia powstała ok.1513 r. Kamienna bazylika pw. M. B. Bolesnej proj. Z Mączeńskiego jest pomnikiem z okazji setniej rocznicy Konstytucji 3 Maja. W ołtarzu głównym gotycka rzeźba z XIV w. słynna Pieta, koronowana i rekoronowana przez Ojca Św. Jana Pawła II. Przed bazyliką pomnik papieża proj. Czesława Dźwigaja; w miejscu tym zatrzymał się samochód z Ojcem Św. w drodze do Starego Sącza- Papież pobłogosławił miasto, i jego mieszkańców i Krzyż Jubileuszowy na Miejskiej Górze.
 
W każdy piątek o godz. 8 rano – w bazylice odprawiana jest Msza św. w intencji Ojca św.
 
Msze Św. w niedziele i św. w bazylice: 600, 730, 900, 1030, 1200, 1330, 1600, 2000.
 
Dom Pielgrzyma- 60 miejsc noclegowych , możliwość przygotowania posiłków ; internat Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Ojca Św. Jana Pawła II- 100 miejsc.
 
Miejski szlak spacerowy oznakowany przez Oddział PTTK Limanowa: Park Miejski-Rynek- ul. M. B . Bolesnej- ul. Polna- ul. Leśna- Krzyż Jubileuszowy- ul. Słoneczna- ul. Piłsudskiego- ul. Jana Pawła II- Rynek.   3 godz.( 3 godz)
 
 
 
MIEJSKA GÓRA (716m)
 
Na szczycie 37 m. Krzyż Jubileuszowy ( papieski)- Pomnik 2000 lecia chrześcijaństwa proj. Leszka Pilawskiego. U podstawy krzyża – kaplica. Z platformy widokowej – rozległa panorama na Beskid Wyspowy, Gorce, Beskid Sądecki, Tatry.
 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

Za przejście całej trasy, można ubiegać się o zdobywanie Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II- oraz otrzymuje się punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej.
 

 
Weryfikacja Odznaki im. Jana Pawła II:

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło Życie Archidiecezji Krakowskiej.
ul. Poselska 7/5 , 31-002 Kraków, tel. (012) 421-87-20

 

Szlak Papieski w Gorcach i w Beskidzie Wyspowym"-przewodnik U.Własiuk , Kraków 2003