Remont drogi gminnej ulicy Owocowej nr K340355 w Limanowej w km 0+120 – 0+620 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 25.08.2016, Zakończony: 31.10.2016, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu 

opublikowane w dniu 30.09.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - remont Owocowej.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 21.09.2016r.: 
wybor_oferty_-_remont_Owocowej_21092016.pdf

  

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.09.2016 r.,
o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 
informacja_z_otwarcia_09092016.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Remont drogi gminnej ulicy Owocowej nr K340355 w Limanowej w km0+120 - 0+620:

SIWZ - remont Owocowej.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

 

  

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 25.08.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - remont Owocowej.pdf