Remont drogi gminnej ulicy Witkacego nr K340377 w Limanowej w km 0+000 – 0+240 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 26.08.2016, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 22.09.2016r.: 
wybor_oferty_-_remont_Witkacego_22092016.pdf

 

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.09.2016 r.,

o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 
informacja_z_otwarcia_12092016.pdf

 

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Remont drogi gminnej ulicy Witakcego nr K340377 w Limanowej w km 0+000 - 0+240:

SIWZ - remont Witkacego.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 26.08.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - remont Witkacego.pdf