Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 30.08.2016, Zakończony: 14.11.2016, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 14.11.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - przebudowa Przedszkola nr 2.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 28.10.2016 r.: 
informacja_o_wyborze_remont_przedszkola_nr2_28102016.pdf

 

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.09.2016 r.,

o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 
informacja_z_otwarcia_14092016.pdf

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 12.09.2016:
Odpowiedzi_12092016-_przebudowa_Przedszkola_nr_2.pdf 

 

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na Przebudowę z nadbudową budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Liamnowej:

SIWZ - przebudowa Przedszkola nr 2.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

 

  

 Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 30.08.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - przebudowa Przedszkola nr 2.pdf