Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 31.08.2016, Zakończony: 14.11.2016, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 14.11.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - rozbudowa Przedszkola nr 1.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 28.10.2016 r.: 
informacja_o_wyborze_remont_przedszkola_nr1_28102016.pdf

 

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.09.2016 r.,

o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 
informacja_z_otwarcia_15092016.pdf

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na Rozbudowę z przebudową budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej:

SIWZ - rozbudowa Przedszkola nr 1.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ 

 

 Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 31.08.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - rozbudowa Przedszkola nr 1.pdf