Modernizacja instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 09.11.2016, Zakończony: 12.12.2016, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 12.12.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 Ogloszenie opublikowane - remont co i cwu Przedszkola nr 1.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 28.11.2016 r.: 
informacja_o_wyborze_remont_co_cwu_przedszkole_nr1_28112016.pdf

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.11.2016 r.,

o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 
informacja_z_otwarcia_24.11.2016.pdf

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 18.11.2016:
Odpowiedzi_18112016-_remont c.o._Przedszkole_nr_1.pdf 

 

 

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na Modernizację instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania
w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej
:

SIWZ - remont instalacji w Przedszkolu nr 1.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 09.11.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - remont instalacji Przedszkola nr 1.pdf