Remont dróg na terenie miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 01.02.2017, Zakończony: 30.05.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu 

opublikowane w dniu 30.05.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - remont drog.pdf  

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 10.05.2017r.: 
informacja_o_wyborze_remont_drog_10052017.pdf

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.02.2017 r.,

o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 
informacja_z_otwarcia_16022017.pdf

 

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na Remont dróg na terenie miasta Limanowa:

SIWZ - remont drog.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 01.02.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - remont dróg.pdf