Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wiejskiej w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 02.02.2017, Zakończony: 03.03.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

   

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 03.03.2017 r.: 
informacja_o_wyborze_02032017.pdf

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik Nr 2 - projekt umowy

Załącznik Nr 3 - projekt

Załącznik Nr 4 - przedmiar robót