Rozbudowa cmentarza komunalnego w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 06.03.2017, Zakończony: 28.04.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu 

opublikowane w dniu 28.04.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - rozbudowa cmentarza.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 07.04.2017 r.: 
informacja_o_wyborze_rozbudowa_cmentarza.pdf

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.03.2017 r.,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 
informacja_z_otwarcia_21032017.pdf

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 16.03.2017:
Odpowiedzi_16032017-_rozbudowa cmentarza.pdf 

 

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na Rozbudowę cmentarza komunalnego w Limanowej:

SIWZ - rozbudowa cmentarza.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

 

 


Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 06.03.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - rozbudowa cmentarza.pdf