Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 08.03.2017, Zakończony: 14.06.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu 
opublikowane w dniu 14.06.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - przebudowa Zlobka.pdf  

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 18.04.2017 r.: 
informacja_o_wyborze_rozbudowa_zlobka_18042017.pdf

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.03.2017 r.,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 
informacja_z_otwarcia_23032017.pdf

 
 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na Przebudowę budynku Żłobka Miejskiego w Limanowej:

SIWZ - przebudowa Żłobka.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu 
opublikowane w dniu 08.03.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - przebudowa Żłobka.pdf