Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Limanowa w roku 2017 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 13.03.2017, Zakończony: 10.05.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu 

opublikowane w dniu 10.05.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - remont cząstkowy.pdf  

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 05.04.2017r.: 
informacja_o_wyborze_remont_cząstkowy_05042017.pdf

 

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.03.2017 r.,

o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 
informacja_z_otwarcia_28032017.pdf

 

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
i wewnetrznych na terenie miasta Limanowa w roku 2017:

SIWZ - remont cząstkowy.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu 
opublikowane w dniu 13.03.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - remont cząstkowy.pdf