Energia odnawialna dla oczyszczalni ścieków - Kontrakt 8 realizowany w ramach Projektu „Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej ...” - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 16.03.2017, Zakończony: 05.05.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu 

opublikowane w dniu 05.05.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - energia odnawilana na oczysczalni.pdf  

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 25.04.2017r.: 
informacja_o_wyborze_energia_odnawialna_na_oczyszczalni_25042017.pdf

 

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.04.2017 r.,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 
informacja_z_otwarcia_18042017.pdf

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ

przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 13.04.2017 r.:
Odpowiedzi_13042017-_energia odnawialna na oczyszczalni.pdf 

 
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 24.03.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - energia odnawialna dla oczyszczalni.pdf

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 23.03.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - energia odnawialna dla oczyszczalni.pdf

  

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ

przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 23.03.2017 r.:
Odpowiedzi_23032017-_energia odnawialna na oczyszczalni.pdf 

Zmieniony Załącznik Nr 9 do SIWZ - Formularz cenowy

Zmieniony Załącznik Nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy 

 

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na zadanie pn. Energia odnawialna dla oczyszczalni ścieków - Kontrakt 8 realizowany w ramach Projektu „Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”:

SIWZ - energia odnawialna dla oczyszczalni.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz robót

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz usług

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wniosek o dopuszczenie

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitalowej

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Formularz oferty
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Formularz cenowy

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 11 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 16.03.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - energia odnawialna dla oczyszczalni.pdf