Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej- Kontrakt 1 i 2 oraz Zaprojektowanie i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej- Kontrakt 3,4,5,6,7 ......... - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 21.03.2017, Zakończony: 26.05.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu 

opublikowane w dniu 26.05.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - rozbudowa sieci.pdf  

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 11.05.2017r.: 
informacja_o_wyborze_rozbudowa_sieci_11052017.pdf

 

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.04.2017 r.,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 

informacja_z_otwarcia_21042017.pdf 

 

 

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ

przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 14.04.2017 r.:
Odpowiedzi_14042017-_rozbudowa sieci.pdf 

 

  

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 13.04.2017 r.:
Odpowiedzi_13042017-_rozbudowa sieci.pdf 

  

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

opublikowane w dniu 27.03.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - rozbudowa sieci.pdf

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ

przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 27.03.2017 r.:
Odpowiedzi_27032017-_rozbudowa sieci.pdf 

Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ - wykaz robót

Zmieniony Załącznik Nr 3 do SIWZ -Wykaz usług

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej- Kontrakt 1 i 2 oraz Zaprojektowanie i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej- Kontrakt 3,4,5,6,7 realizowane w ramach Projektu „Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”:

 

SIWZ - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz robót

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz usług

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wniosek o dopuszczenie

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitalowej

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Formularz oferty
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Formularz cenowy

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załacznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 12 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 21.03.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.pdf