Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych na terenie miasta Limanowa – część 2 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 17.04.2018, Zakończony: 04.06.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 04.06.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - szlaki.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 11.05.2018r.: 
informacja_o_wyborze_szlaki.pdf

 

 

  Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.05.2018

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp

informacja z otwarcia

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na Rozbudowę szlaków wielofunkcyjnych na terenie miasta Limanowa – część 2

SIWZ - szlaki wielofunkcyjne 2.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu

opublikowane w dniu 17.04.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - sciezki rowerowe 2.pdf