Rewitalizacja miasta Limanowa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Umieszczony: 24.05.2018, Zakończony: 21.06.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia

opublikowane w dniu 21.06.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie opublikowane - rewitalizacja miasta.pdf

 

 
 

 Zawiadomienie o unieważnieniu

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 14.06.2018 r.: 
informacja_o_uniewaznieniu_14062018.pdf


 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.06.2018

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp

informacja z otwarcia

 

 

Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia 

opublikowane w dniu 06.06.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie opublikowane - rewitalizacja miasta.pdf

 

 

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ

przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 06.06.2018:
Odpowiedzi_06062018_-_rewitalizacja.pdf 

 

 

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na rewitalizację miasta Limanowa
poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne

SIWZ - rewitalizacja miasta.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Załacznik nr 10 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 24.05.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie opublikowane - rewitalizacja miasta.pdf