Budowa obiektów małej architektury - siłownie zewnętrzne przy ul. Fabrycznej i Reymonta w Limanowej - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 30.05.2018, Zakończony: 29.06.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 29.06.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - siłownie ul. Fabryczna i Reymonta.pdf

 

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 20.06.2018r.: 
informacja o wyborze - si
łownie Fabryczna i Reymonta.pdf

 

   

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.06.2018

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp

informacja z otwarcia

 

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na Budowę obiektów małej architektury - siłownie zewnętrzne przy ul. Fabrycznej i Reymonta w Limanowej

SIWZ - siłownie Fabryczna i Reymonta.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ

 

 

 Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 30.05.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie opublikowane - siłownie Fabryczna i Reymonta.pdf