Budowa obiektów małej architektury – plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Kasprowicza oraz siłownia zewnętrzna przy ul. Berlinga w Limanowej - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 30.05.2018, Zakończony: 17.07.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 17.07.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - siłownie ul. Kasprowicza i Berlinga.pdf

 

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 28.06.2018r.: 
informacja o wyborze - siłownie ul. Kasprowicza i Berlinga.pdf

 

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.06.2018

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp

informacja z otwarcia

 

 

 

 

Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia 

opublikowane w dniu 07.06.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie opublikowane - siłownie Kasprowicza i Berlinga.pdf

 

 
 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ

 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 07.06.2018:
Odpowiedzi_07062018_-_siłownie_Kasporwicza_Berlinga.pdf 

 
 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na Budowę obiektów małej architektury –  plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Kasprowicza  oraz siłownia zewnętrzna przy ul. Berlinga w Limanowej

SIWZ - siłownie Kasporowicza i Berlinga.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 30.05.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie opublikowane - siłownie Kasprowicza i Berlinga.pdf