Budowa dwóch gablot do ekspozycji historycznych wozów strażackich wraz z zagospodarowaniem terenu - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Umieszczony: 08.06.2018, Zakończony: 29.06.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

  

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

opublikowane w dniu 29.06.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie opublikowane - gabloty.pdf

 

 Zawiadomienie o unieważnieniu

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 29.06.2018 r.: 
informacja_o_uniewaznieniu_29062018.pdf

 

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.06.2018

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp

informacja z otwarcia

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na budowę dwóch gablot do ekspozycji historycznych wozów strażackich wraz z zagospodarowaniem terenu

SIWZ - gabloty.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załacznik Nr 8 do SIWZ

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 08.06.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - gabloty.pdf