Budowa dwóch gablot do ekspozycji historycznych wozów strażackich wraz z zagospodarowaniem terenu - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 12.07.2018, Zakończony: 31.08.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

   

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 31.08.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - gabloty.pdf

 
 

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 03.08.2018r.: 
informacja o wyborze - gabloty.pdf

 

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.07.2018
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 23.07.2018:
Odpowiedzi_23072018_-_gabloty.pdf 

  

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na budowę dwóch gablot do ekspozycji historycznych wozów strażackich wraz z zagospodarowaniem terenu

SIWZ - gabloty.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załacznik Nr 8 do SIWZ

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 12.07.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - gabloty.pdf