Remont ul. Jabłonieckiej i przebudowa drogi wewnętrznej w Limanowej - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 16.07.2018, Zakończony: 30.08.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
opublikowane w dniu 30.08.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - ul. Jabłoniecka.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 03.08.2018r.: 
informacja o wyborze - ul. Jabłoniecka.pdf

  

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.07.2018
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na Remont ul. Jabłonieckiej i przebudowę drogi wewnętrznej  w Limanowej

SIWZ - ul. Jabłoniecka.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

  Załącznik Nr 6 do SIWZ 

  Załącznik Nr 7 do SIWZ 

  Załącznik Nr 8 do SIWZ 

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 16.07.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - ul. Jabłoniecka.pdf