Rozbudowa ul. Polnej w Limanowej - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Umieszczony: 23.08.2018, Zakończony: 25.09.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia
opublikowane w dniu 25.09.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - ul. Polna.pdf

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 13.09.2018 r.: 
informacja_o_uniewaznieniu_13092018.pdf

 

 

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.09.2018
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia

  

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na rozbudowę ul. Polnej w Limanowej

SIWZ - ul. Polna.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 23.08.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - ul. Polna.pdf