Remont istniejącej drogi wewnętrznej, placów utwardzonych oraz lokalne utwardzenia terenu przy bloku mieszkaniowym nr 29 na osiedlu przy ulicy Zygmunta Augusta w Limanowej - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 30.08.2018, Zakończony: 08.11.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 08.11.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - ul. Zygmunta Augusta.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 21.09.2018r.: 
informacja o wyborze - ul. Zygmunta Augusta.pdf

 

  

Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.09.2018
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na remont istniejącej drogi wewnętrznej, placów utwardzonych oraz lokalne utwardzenia terenu przy bloku mieszkaniowym nr 29  na osiedlu przy ulicy Zygmunta Augusta w Limanowej

SIWZ - ul. Zygmunta Augusta.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 30.08.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - ul. Zygmunta Augusta.pdf