Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ulicy Fabrycznej w Limanowej - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Umieszczony: 31.08.2018, Zakończony: 14.11.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia 

opublikowane w dniu 14.11.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - blok przy ul. Fabrycznej.pdf

 

 

Zawiadomienie 
 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 23.10.2018r.: 
informacja o rozstrzygnięciu - blok przy ul. Fabrycznej.pdf

  

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.09.2018
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia


 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 14.09.2018:
Odpowiedzi_14092018_-_blok na ul. Fabrycznej.pdf 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego  wraz z infrastrukturą przy ulicy Fabrycznej w Limanowej

SIWZ - blok przy ul. Fabrycznej.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 11 do SIWZ

  

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 31.08.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - blok przy ul. Fabrycznej.pdf