Rozbudowa ul. Polnej w Limanowej - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 19.09.2018, Zakończony: 15.11.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 15.11.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - ul. Polna.pdf

 

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 17.10.2018r.: 
informacja o wyborze - ul. Polnaa.pdf

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.10.2018
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia

  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na rozbudowę ul. Polnej w Limanowej

SIWZ - ul. Polna.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

 

  

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 19.09.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - ul. Polna.pdf