Rewitalizacja rynku w mieście Limanowa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 01.10.2018, Zakończony: 28.12.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 28.12.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - rewitalizacja rynku.pdf

 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 26.11.2018r.: 
informacja o wyborze - rewitalizacja rynku.pdf

  

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.10.2018
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 25.10.2018:
Odpowiedzi_25102018_-_rewitalizacja_rynku.pdf 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 23.10.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - rewitalizacja rynku.pdf

 

 

Zmiana treści SIWZ
 przesłana Wykonawcom i opublikowana na stronie w dniu 23.10.2018:
Zmiana_23102018_-_rewitalizacja_rynku.pdf 

 

Zmiana treści SIWZ
 przesłana Wykonawcom i opublikowana na stronie w dniu 18.10.2018:
Zmiana_18102018_-_rewitalizacja_rynku.pdf 

 
 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 17.10.2018:
Odpowiedzi_17102018_-_rewitalizacja_rynku.pdf 


 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 15.10.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - rewitalizacja rynku.pdf

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 15.10.2018:
Odpowiedzi_15102018_-_rewitalizacja_rynku.pdf 

  

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na rewitalizację rynku w mieście Limanowa
poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne

  SIWZ - rewitalizacja rynku.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ 

Załącznik Nr 9 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 01.10.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - rewitalizacja rynku.pdf