Budowa dworca przesiadkowego oraz zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z systemem informatycznym w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej” - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Umieszczony: 12.10.2018, Zakończony: 02.01.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik



 Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia 
opublikowane w dniu 02.01.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - transport.pdf

 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu części 2
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 20.12.2018 r.: 
informacja_o_unieważnieniu_część2_20122018.pdf


 

Zawiadomienie o unieważnieniu części 1
opublikowane na stronie w dniu 03.12.2018 r.: 
informacja_o_unieważnieniu_część1_03122018.pdf


 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.11.2018
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia


 

Sprostowanie odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 26.11.2018
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 28.11.2018:
Odpowiedzi_28112018_-_transport.pdf  


 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 27.11.2018:
Odpowiedzi_27112018_-_transport.pdf 


Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 26.11.2018:
Odpowiedzi_26112018_-_transport.pdf 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 20.11.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - dworzec+wiaty.pdf

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 20.11.2018:
Odpowiedzi_20112018_-_transport.pdf 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 15.11.2018:
Odpowiedzi_15112018_-_transport.pdf 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 14.11.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - dworzec+wiaty.pdf

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 14.11.2018:
Odpowiedzi_14112018_-_transport.pdf 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 08.11.2018:
Odpowiedzi_08112018_-_transport.pdf 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 06.11.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - dworzec+wiaty.pdf

 

Zmiana treści SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 06.11.2018:
Zmiana_06112018_-_transport.pdf 


Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 26.10.2018:
Odpowiedzi_26102018_-_transport.pdf 


 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na budowę dworca przesiadkowego oraz zabudowę 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z systemem informatycznym w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”

SIWZ - dworzec+wiaty.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2a do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załacznik Nr 3a do SIWZ 

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Zalącznik Nr 5a do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załacznik Nr 6a do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ  

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Załącznik Nr 9a do SIWZ
Załącznik Nr 10 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 12.10.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - dworzec+wiaty.pdf