Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ulicy Fabrycznej w Limanowej - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 06.11.2018, Zakończony: 26.02.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 26.02.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - blok przy ul. Fabrycznej.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 13.12.2018r.: 
informacja o wyborze - blok przy ul. Fabrycznej

 

  

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.11.2018
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 19.11.2018:
Odpowiedzi_19112018_-_blok_ul.Fabryczna.pdf 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 07.11.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - blok przy ul. Fabrycznej.pdf


 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego  wraz z infrastrukturą przy ulicy Fabrycznej w Limanowej

SIWZ - blok przy ul. Fabrycznej.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 11 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 06.11.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - blok przy ul. Fabrycznej.pdf