Przebudowa i rozbudowa parkingu zamkniętego dwupoziomowego w ramach rewitalizacji miasta Limanowa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 09.11.2018, Zakończony: 13.02.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 13.02.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - rewitalizacja parkingu.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 30.01.2019r.: 
informacja o wyborze - rewitalizacja parkingu

 

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.11.2018
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia

 

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na przebudowę i rozbudowę parkingu zamkniętego dwupoziomowego w ramach rewitalizacji miasta Limanowa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne

  SIWZ - rewitalizacja parkingu.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 09.11.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - rewitalizacja parkingu.pdf