Budowa dworca przesiadkowego oraz zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z systemem informatycznym w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej” - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Umieszczony: 12.03.2019, Zakończony: 19.03.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia 
opublikowane w dniu 19.03.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - transport.pdf

 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 18.03.2019 r.: 
informacja_o_unieważnieniu_18032019.pdf


 Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.03.2019
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia

  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 01.03.2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - transport.pdf

 
 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 01.03.2019:
Odpowiedzi_01032019_-_transport.pdf 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 27.02.2019:
Odpowiedzi_27022019_-_transport.pdf 


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 20.02.2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - transport.pdf

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 20.02.2019:
Odpowiedzi_20022019_-_transport.pdf 

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 15.02.2019:
Odpowiedzi_15022019_-_transport.pdf 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 05.02.2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - transport.pdf

 

 

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 05.02.2019:
Odpowiedzi_05022019_-_transport.pdf 

 
 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na budowę dworca przesiadkowego oraz zabudowę 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z systemem informatycznym w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”

SIWZ - dworzec+wiaty.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2a do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załacznik Nr 3a do SIWZ 

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Zalącznik Nr 5a do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załacznik Nr 6a do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ  

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Załącznik Nr 9a do SIWZ
Załącznik Nr 10 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 16.01.2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - dworzec+wiaty.pdf