Budowa instalacji klimatyzacji dla budynku Urzędu Miasta Limanowa - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 30.04.2019, Zakończony: 30.04.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 30.04.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - klimatyzacja.pdf

 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 27.03.2019r.: 
informacja o wyborze - klimatyzacja

 

 
 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.03.2019
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia- klimatyzacja

 
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 06.03.2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - klimatyzacja.pdf

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 06.03.2019:
Odpowiedzi_06032019_-_klimatyzacja.pdf 
Projekt elektryczny

 
 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

  na budowę instalacji klimatyzacji dla budynku Urzędu Miasta Limanowa 

SIWZ - klimatyzacja.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ

 

 

    

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 21.02.2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - klimatyzacja.pdf