Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Limanowa w roku 2019 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 07.05.2019, Zakończony: 24.05.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 24.05.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - remonter.pdf

 
 

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 07.05.2019r.: 
zawiadomienie o wyborze - remonter

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.04.2019
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia- remonter

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 

na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 

dróg gminnych i wewnętrznych

na terenie miasta Limanowa w roku 2019


SIWZ - remonter 2019.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 12.04.2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - remonter 2019.pdf