Budowa drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Kusocińskiego w Limanowej - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 24.06.2019, Zakończony: 24.06.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 24.06.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - droga od ul. Piłsudskiego.pdf 

 
 

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 06.06.2019r.: 
zawiadomienie o wyborze - droga od ul. Piłsudskiego

 
 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.05.2019
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia- droga od ul. Piłsudskiego

 

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

  na budowę drogi łaczącej ul. Piłsudskiego z ul. Kusocińskiego w Limanowej 

SIWZ - ul. Kusocińskiego.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Załącznik Nr 10 do SIWZ

 

 

 Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 16.05.2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - droga do ul. Kusocińskiego.pdf