Przebudowa drogi rolniczej Lipowe - Działy w miejscowości Limanowa w km 0+000 – 0+205 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 17.07.2019, Zakończony: 17.07.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

  

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 17.07.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - droga Lipowe- Działy.pdf 

  

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 19.06.2019r.: 
zawiadomienie o wyborze - droga Lipowe-Działy

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.06.2019
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia- droga Lipowe-Działy

 

 

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

   na przebudowę drogi rolniczej Lipowe-Działy w miejscowości Limanowa w km 0+000 - 0+205

SIWZ - Lipowe-Działy.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ

 

 Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 28.05.2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - Lipowe-Działy.pdf