Budowa systemu mechaniki sceny w Limanowskim Domu Kultury - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 31.10.2019, Zakończony: 31.10.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 31.10.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - mechanika sceny.pdf 

  

  

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 26.09.2019r.: 
zawiadomienie o wyborze - mechanika sceny

 

  

Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.09.2019
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia ofert - mechanika sceny

 

 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na Budowę systemu mechaniki sceny w Limanowskim Domu Kultury

SIWZ - mechanika sceny.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Załącznik Nr 10 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 27.08.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie opublikowane - technika sceniczna.pdf