Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. B. Czecha w Limanowej – plac zabaw i siłownia zewnętrzna - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Umieszczony: 25.09.2019, Zakończony: 25.09.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

   

 

 Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia 
opublikowane w dniu 25.09.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - plac zabaw i siłownia.pdf

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 24.09.2019 r.: 
informacja_o_unieważnieniu_24092019.pdf
Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.09.2019
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia ofert - plac zabaw i siłownia

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na budowę otwartej strefy aktywności przy ul. B. Czecha w Limanowej
–  plac zabaw i  siłownia zewnętrzna

SIWZ - plac zabaw i siłownia.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Załącznik Nr 10 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 29.08.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie opublikowane - budowa placu zabaw i siłowni.pdf