Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. B. Czecha w Limanowej – plac zabaw i siłownia zewnętrzna - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 23.03.2020, Zakończony: 23.03.2020, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 23.03.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - plac zabaw i siłownia 

 

   

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 20.02.2020r.: 
zawiadomienie o wyborze - plac zabaw i siłownia

 

  

Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.02.2020
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia ofert - plac zabaw i siłownia

 

  

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 29.01.2020
:
Odpowiedzi_29012020_-_plac zabaw i siłownia.pdf 

 

 

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na budowę otwartej strefy aktywności przy ul. B. Czecha w Limanowej
–  plac zabaw i  siłownia zewnętrzna

SIWZ - plac zabaw i siłownia.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Załącznik Nr 10 do SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 20.01.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie opublikowane - budowa placu zabaw i siłowni.pdf