Budowa dworca przesiadkowego oraz dostawa i zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z dostawą i uruchomieniem systemów informatycznych w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej” – UNIEWAŻNIENIE

Umieszczony: 24.03.2020, Zakończony: 24.03.2020, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia 
opublikowane w dniu 24.03.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - dworzec+wiaty

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 23.03.2020 r.: 
informacja_o_unieważnieniu_23032020.pdf


 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.03.2020
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia ofert - doworzec+wiaty

 

  

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 17.03.2020:
Odpowiedzi_17032020_-_dworzec+wiaty.pdf  


 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 10.03.2020:
Odpowiedzi_10032020_-_dworzec+wiaty.pdf  

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 05.03.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - dworzec + wiaty.pdf

 

 

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 05.03.2020:
Odpowiedzi_05032020_-_dworzec+wiaty.pdf 
Załącznik Nr 2b do SIWZ

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na budowę dworca przesiadkowego oraz dostawę i zabudowę 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z systemem informatycznym w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”

SIWZ - dworzec+wiaty.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2a do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załacznik Nr 3a do SIWZ 

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Zalącznik Nr 5a do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załacznik Nr 6a do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Załącznik Nr 9a do SIWZ
Załącznik Nr 10 do SIWZ

 

 

 Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 24.02.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie opublikowane - budowa dworca i wiat.pdf