Budowa dworca przesiadkowego oraz zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z dostawą i uruchomieniem systemów informatycznych w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej” - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Umieszczony: 24.06.2020, Zakończony: 24.06.2020, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia 
opublikowane w dniu 24.06.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - dworzec+wiaty

 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 16.06.2020 r.: 
unieważnienie - dworzec+wiaty

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.05.2020
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia ofert - doworzec+wiaty

 

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 22.05.2020:
Odpowiedzi_22052020_-_dworzec+wiaty.pdf  


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 18.05.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - dworzec + wiaty.pdf 

 
 

Zmiana treści SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 18.05.2020:
Zmiana_18052020_-_dworzec+wiaty.pdf 


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 06.05.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - dworzec + wiaty.pdf
 

 

 Zmiana treści SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 06.05.2020:
Zmiana_06052020_-_dworzec+wiaty.pdf 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na budowę dworca przesiadkowego oraz zabudowę 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z systemem informatycznym w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”

SIWZ - dworzec+wiaty.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2a do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załacznik Nr 3a do SIWZ 

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Zalącznik Nr 5a do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załacznik Nr 6a do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Załącznik Nr 9a do SIWZ
Załącznik Nr 10 do SIWZ

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 08.04.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie opublikowane - budowa dworca i wiat.pdf