Rozbudowa drogi gminnej nr K 340252 - ul. Andrusikiewicza w km 0+003,25 - 0+094,40 w Limanowej - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 20.07.2020, Zakończony: 20.07.2020, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 20.07.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - ul. Andrusikiewicza 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 24.06.2020r.: 
zawiadomienie o wyborze - ul. Andrusikiewicza

  

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.06.2020
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia ofert - ul. Andrusikiewicza

 

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na rozbudowę drogi gminnej nr K 340252 - ul. Andrusikiewicza w km 0+003,25 - 0+094,40 w Limanowej

SIWZ - ul. Andrusikiewicza.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Załącznik Nr 10 do SIWZ


 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 04.06.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie opublikowane - przebudowa ul. Andrusikiewicza.pdf