Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Braci Słupskich w miejscowości Limanowa w km 0+170 – 0+350 - WYBÓR OFERTY

Umieszczony: 02.07.2020, Zakończony: 16.07.2020, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 02.07.2020r.: 
zawiadomienie o wyborze - ul. Braci Słupskich

 

  

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.06.2020
informacja z otwarcia ofert - ul. Braci Słupskich

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Braci Słupskich
w miejscowości Limanowa w km 0+170 – 0+350


Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4