Budowa dworca przesiadkowego oraz zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z dostawą i uruchomieniem systemów informatycznych w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej” - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 27.11.2020, Zakończony: 27.11.2020, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
opublikowane w dniu 27.11.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - przebudowa skrzyżowania

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 02.09.2020r.: 
zawiadomienie o wyborze - dworzec+wiaty

  

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.07.2020
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia ofert - doworzec+wiaty

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na budowę dworca przesiadkowego oraz dostawę i zabudowę 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z systemem informatycznym w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”

SIWZ - dworzec+wiaty.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2a do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załacznik Nr 3a do SIWZ 

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Zalącznik Nr 5a do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załacznik Nr 6a do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Załącznik Nr 9a do SIWZ
Załącznik Nr 10 do SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 02.07.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie opublikowane - budowa dworca i wiat.pdf