Zakup grupowy gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2016 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Umieszczony: 09.11.2015, Zakończony: 15.12.2015, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik


UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup grupowy gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2016 r.

 

U z a s a d n i e n i e

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.), ponieważ w wyznaczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminie tj. do godz. 12:30 w dniu 15.12.2015 r.  nie została złożona żadna oferta.

 

 Z up. Burmistrza Miasta                            
/-/ Wacław Zoń                                   
Zastępca Burmistrza                               

Limanowa, dnia 15.12.2015r.

 

 

 

11/12/2015    S240    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

 

Polska-Limanowa: Gaz ziemny

2015/S 240-435043

 

Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, Limanowa 34-600, POLSKA. Tel.: +48 183372054. Faks: +48 183371041. E-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.11.2015, 2015/S 216-393781)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09123000

Gaz ziemny

Zamiast: 

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miasto Limanowa

ul. Jana Pawła II9

34-600 Limanowa

POLSKA

Gmina Laskowa

Laskowa 643

34-602 Laskowa

POLSKA

Powiat Limanowski

ul. J. Marka 9

34-600 Limanowa

POLSKA

Gmina Słopnice

Słopnice 911

34-615 Słopnice

POLSKA

Gmina Tymbark

Tymbark 49

34-650 Tymbark

POLSKA

Miasto Mszana Dolna

ul. Piłsudskiego 2

34-730 Mszana Dolna

POLSKA

Gmina Niedźwiedź

Niedźwiedź 233

34-735 Niedźwiedź

POLSKA

Szpital Powiatowy w Limanowej

ul. Piłsudskiego 61

34-600 Limanowa

POLSKA.

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Zakup gazu ziemnego wysokometanowego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających, o łącznym wolumenie 22 415 538 kWh (+/- 10 %) w od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru, rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania gazu oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Orientacyjna ilość energii elektrycznej zamawianej przez grupę odbiorców wynosi

≈ 22 415 538 kWh, w tym w poszczególnych taryfach:

W-1.1: 74 396 kWh

W-2.1: 23 823 kWh

W-3.6: 1 231 892 kWh

W-3.12: 56 222 kWh

W-4: 2 773 822 kWh

W-5: 14 000 526 kWh

W-6A: 4 253 211 kWh

W-112T: 1646 kWh.

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 1 Nazwa: Zakup gazu ziemnego wysokometanowego przez Miasto Limanowa

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3) Wielkość lub zakres

Łącznie: 4 314 926 kWh.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Zakup gazu ziemnego wysokometanowego przez Gminę Laskowa

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3) Wielkość lub zakres

Łącznie 1 733 077 kWh.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Zakup gazu ziemnego wysokometanowego przez Powiat Limanowski i Szpital Powiatowy

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3) Wielkość lub zakres

Łącznie 11 697 616 kWh.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Zakup gazu ziemnego wysokometanowego przez Gminę Słopnice

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3) Wielkość lub zakres

Łącznie: 1 229 919 kWh.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Tymbark

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3) Wielkość lub zakres

Łącznie: 948 595 kWh.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Zakup gazu ziemnego wysokometanowego przez Miasto Mszana Dolna

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3) Wielkość lub zakres

Łącznie: 1 064 490 kWh.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Niedźwiedź

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3) Wielkość lub zakres

Łącznie: 1 426 916 kWh.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

Powinno być: 

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miasto Limanowa

ul. Jana Pawła II9

34-600 Limanowa

POLSKA

Gmina Laskowa

Laskowa 643

34-602 Laskowa

POLSKA

Powiat Limanowski

ul. J. Marka 9

34-600 Limanowa

POLSKA

Gmina Tymbark

Tymbark 49

34-650 Tymbark

POLSKA

Miasto Mszana Dolna

ul. Piłsudskiego 2

34-730 Mszana Dolna

POLSKA

Gmina Niedźwiedź

Niedźwiedź 233

34-735 Niedźwiedź

POLSKA

Szpital Powiatowy w Limanowej

ul. Piłsudskiego 61

34-600 Limanowa

POLSKA.

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Zakup gazu ziemnego wysokometanowego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających, o łącznym wolumenie 18 977 058 kWh (+/- 10 %) w od 1.1.2016 do 31.12.2016, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru, rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania gazu oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Orientacyjna ilość energii elektrycznej zamawianej przez grupę odbiorców wynosi ≈ 18 977058 kWh, w tym w poszczególnych taryfach:

W-1.1: 74 396 kWh;

W-2.1: 23 823 kWh;

W-3.6: 1 131 538 kWh;

W-3.12: 56 222 kWh;

W-4: 2 360 072 kWh;

W-5: 11 076 150 kWh;

W-6A: 4 253 211 kWh;

W-112T: 1646 kWh.

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 1 Nazwa: Zakup gazu ziemnego wysokometanowego przez Miasto Limanowa

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3) Wielkość lub zakres

Łącznie: 4 314 926 kWh.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Zakup gazu ziemnego wysokometanowego przez Gminę Laskowa

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3) Wielkość lub zakres

Łącznie 1 733 077 kWh.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Zakup gazu ziemnego wysokometanowego przez Powiat Limanowski

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3) Wielkość lub zakres

Łącznie 7 298 455kWh.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Zakup gazu ziemnego wysokometanowego przez Szpital Powiatowy

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3) Wielkość lub zakres

Łącznie: 2 190 600 kWh.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Tymbark

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3) Wielkość lub zakres

Łącznie: 948 595 kWh.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Zakup gazu ziemnego wysokometanowego przez Miasto Mszana Dolna

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3) Wielkość lub zakres

Łącznie: 1 064 490 kWh.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Niedźwiedź

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3) Wielkość lub zakres

Łącznie: 1 426 916 kWh.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

 

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Z up. Burmistrza Miasta            
/-/ Wacław Zoń                   
Zastępca Burmistrza             

Limanowa, dnia 11.12.2015 r.
II  ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA DO  SIWZ I ZMIANA SIWZ 

 

Zgodnie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na zakup grupowy gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2016, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) orazdokonuje zmiany treści SIWZ: 

 

Pytanie 1:

W specyfice oraz w formularzu nie uwzględniono warunków kompleksowej dostawy paliwa gazowego a wyłącznie sprzedaż paliwa gazowego , w związku z powyższym prosi o doprecyzowanie SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedziami na pytania do SIWZ udzielonymi w dniu 03.12.2015 r. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego. Umowę przygotuje wybrany Wykonawca wg wytycznych zawartych w Załączniku nr 6 do SIWZ. Umowa musi zawierać wszystkie podane tam klauzule oraz nie może zawierać żadnych zapisów niekorzystnych dla Zamawiającego (Odbiorcy).

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający posiada umowę z OGP Gaz-System z dokumentacji to bezpośrednio nie wynika. Jeżeli nie, Zamawiający powinien uwzględnić w zapytaniu również aspekty dystrybucji paliwa gazowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada umowy z OGP Gaz-System

 

Pytanie 3:

Czy przedmiotem przetargu jest tylko sprzedaż paliwa gazowego czy kompleksowa dostawa paliwa gazowego. Jeżeli umowa jest tylko na sprzedaż gazu to Wnioskodawca nie może zobowiązać Wykonawcy do dostarczenia Paliwa Gazowego do punktów poboru Odbiorcy, bo właśnie to reguluje umowa pomiędzy OSD a Zamawiającym pkt 1 par 2 Umowy ?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 1.

 

Pytanie 4:

Prosi się o potwierdzenie czy odbiorcy wyszczególnieni w załączniku nr 1 do SIWZ są zwolnieni z podatku akcyzowego ?

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 5:

W przypadku kiedy odbiorcy sa płatnikami podatku akcyzowego, czy w cenę jednostkową za paliwo gazowe [gr/kWh] ma zostać wkalkulowany podatek akcyzowy.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

 

Pytanie 6:

Czy możliwe jest podpisanie umowy droga korespondencyjną ?

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 7:

Czy Zamawiający przewiduje jedna wspólną umowę czy dla każdej lokalizacji umowa ma być osobna?

Odpowiedź:

Każdy Odbiorca podpisze osobna umowę.

 

Pytanie 8:

Prosi się o doprecyzowanie grupy taryfowej OSD dla W-5 tj. czy jest to W-5.1 czy W-5.2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje takimi informacjami.

 

Pytanie 9:

Prosi się o doprecyzowanie Załącznika nr 1 do SIWZ dot. zużycia rocznego z rozbiciem na 12 miesięcy dla każdej grupy taryfowej i wszystkich lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia Załącznik nr 1 bez zmian.

 

Pytanie 10:

Prosi się o doprecyzowanie Załącznika nr 1 do SIWZ podanie mocy umownej dla wyszczególnionych grup taryfowych i ich lokalizacji.

Odpowiedź:

Dodaje się Załącznik nr 7 do SIWZ, w którym zawarte są wszystkie informacje jakimi dysponuje Zmawiający.

 

Pytanie 11:

Prosi się o doprecyzowanie Załącznika nr 1 do SIWZ poprzez podanie wszystkich nr punktów poboru lub punktów OSD zgodnie z wykazem odbiorców ?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 10.

 

Pytanie 12:

Z uwagi na obowiązujące regulacje wynikające z Ustawy o Efektywności Energetycznej 
(tj. wprowadzenia certyfikatów ) czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen przedstawionych w ofercie w trakcie trwania umowy w przypadku obowiązku wprowadzenia nowych certyfikatów?

Odpowiedź:

Warunki zmiany zawartej umowy zostały przewidziane w Załączniku Nr 6 do SIWZ oraz  w odpowiedziach z dnia 03.12.2015 r.

 

Pytanie 13:

Prosi się Zamawiającego o wydłużenie terminu składania zapytań i udzielenia wyjaśnień.

Odpowiedź:

Termin składania zapytań i udzielania wyjaśnień określa ustawa Prawo zamówień publicznych.

 

Pytanie 14:

Wykonawca prosi o podanie wzoru według, którego będzie możliwe obliczenie ceny jednostkowej za 1 kWh gazu z uwzględnieniem opłaty dystrybucyjnych i opłaty abonamentowej. Wykonawca informuje, że pozwoli to wszystkim Wykonawcom na złożenie oferty według takich samych postanowień.

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca sposobu obliczenia ceny za 1 kWh gazu.

 

Pytanie 15:

Wykonawca prosi o wykaz mocy zamówionych do poszczególnych taryf W5 i W6.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 10.

 

Pytanie 16:

Wykonawca prosi o strukturę zużycia gazu ziemnego w rozbiciu na miesiące. Może być wolumen w miesiącach zsumowany dla wszystkich dostawców łącznie.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 9.

 

Pytanie 17:

Czy wszystkie obecne umowy są terminowe czy tez w okresie wypowiedzenia co umożliwi nowemu wykonawcy wprowadzenie sprzedaży zgodnie z terminem proponowanym przez zamawiającego?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w Rozdziele 4 SIW, że rozpoczęcie dostawy gazu do poszczególnych punktów poboru nastąpi od 01.01.2015r. lecz nie wcześniej niż po skutecznym  wypowiedzeniu obecnych umów.

 

Pytanie 18:

Czy umowy będą sporządzane na każdy Nip osobno ?

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 19:

W nawiązaniu do treści postanowień SIWZ na kompleksowa dostawę paliwa gazowego zwracam się z prośbą o przekazanie zestawienia punktów poboru paliwa gazowego w poszczególnych jednostkach objętych postepowaniem przetargowym.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 10.

 

Pytanie 20:

Wykonawca prosi o udostępnienie szczegółowego wykazu punktów poboru paliwa gazowego objętych postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 10.

 

Pytanie 21:

W celu obliczenia oferty uwzględniającej koszt opłaty dystrybucyjnej Wykonawca wnosi o podanie do jakich grup taryfowych Operatora Systemu Dystrybucyjnego są zakwalifikowane poszczególne punkty poboru paliwa gazowego wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Brak wskazania wyżej wymienionych danych uniemożliwi Wykonawcom złożenie konkurencyjnej oferty..

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 10.

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ  :

1/ Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu,

2/ Załącznik nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu,

3/ W Rozdziale 3 ust. 1 SIWZ wolumen 22 415 538 kWh  zastępuje się wolumenem 18 977 058 kWh

 

4/ W Rozdziale 3 ust. 4 SIWZ wolumen 22 415 538 kWh  zastępuje się wolumenem 18 977 058 kWh oraz dla taryfy W-3.6: 1 131 538 kWh zamiast 1 231 892 kWh, dla taryfy W-4: 2 360 072 kWh zamiast 2 773 822 kWh, dla taryfy W-5: 11 076 150 kWh zamiast 14 000 526 kWh.


Załączniki:

1. Zmieniomy załacznik nr 1 do SIWZ

2. Zmieniony załacznik nr 4 do SIWZ

3. Załącznik nr 7 do SIWZ

 

 

Z up. Burmistrza Miasta                
/-/ Wacław Zoń                      
Zastępca Burmistrza                 

Limanowa, dnia 09.12.2015r.

 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA DO  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na zakup grupowy gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2016, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz dokonuje zmiany treści SIWZ: 

 

Pytanie 1:

Dotyczy treści: Rozdziału 3, pkt 11 i 12 SIWZ oraz Załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Wykonawca informuję, że dostarczanie paliwa gazowego powinna odbywać się na podstawie „Umowy kompleksowej” zawierającej postanowienia Umowy sprzedaży oraz Umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu zgodnie z obowiązującym prawem.

Dodatkowo informujemy, iż sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywać na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisami Kodeksu Cywilnego, postanowieniami Umowy, zgodnie z Taryfą Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego – PSG Sp. z o.o. dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu dla odpowiedniej grupy taryfowej.

Wobec powyższego, Wykonawca prosi o zmianę w całości treści pkt 11 i 12 Rozdziału 3 oraz załącznika nr 6 do SIWZ – istotne postanowienia umowy poprzez zastąpienie go wzorcami umowy wraz z ogólnymi warunkami umowy zaproponowanymi przez Wykonawcę (Wzorce umów i OWU w załączeniu)

Informujemy również, iż zgodnie z treścią Rozdziału 3 pkt 11 - „Dostawa gazu będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Zamawiających i ich samorządowe jednostki organizacyjne”

 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia Załącznik Nr 6 do SIWZ bez zmian. Informujemy, że zgodnie
z informacją podaną w załączniku Nr 6 umowę sprzedaży przygotuje wybrany Wykonawca wg wytycznych zawartych w Załączniku. Umowa musi zawierać wszystkie podane niżej klauzule oraz nie może zawierać żadnych zapisów niekorzystnych dla Zamawiającego (Odbiorcy).

Zamawiający pozostawia ust. 11 w Rozdziale 3 SIWZ bez zmian, natomiast ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Usługi dystrybucyjne mogą być świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.”

 

Pytanie 2:

W nawiązaniu do Pytania nr 1, Wykonawca wnosi o modyfikację formularza ofertowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, który w chwili obecnej nie uwzględnia w kalkulacji stawek opłat abonamentowych wynikających z Taryfy Wykonawcy jak również opłat dystrybucyjnych wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego poprzez dodanie ww. stawek opłat.


Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia załącznik Nr 4 do SIWZ bez zmian. Wykonawca w/w opłaty powinien uwzględnić w cenie jednostkowej za 1kWh gazu

 

Pytanie 3:

W celu ustalenia czy kalkulacja oferty ma być w oparciu o cenę jednostkową za paliwo gazowe z akcyzą lub bez Wykonawca prosi o informację, na jakie cele zostanie przeznaczony zakupiony gaz ziemny oraz czy w myśl Ustawy o podatku akcyzowym Zamawiający jest podmiotem zwolnionym z podatku akcyzowego?

 

Odpowiedź:

Zamawiający jest podmiotem zwolnionym z podatku akcyzowego.

 

Pytanie 4:

Dotyczy treści: Rozdział 15 pkt 2 ppkt a) tj.:

„zmiany jednostkowej ceny netto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów
i usług – VAT. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana energii podatkiem akcyzowym”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści przedmiotowego punktu poprzez zastąpienie do następującą treścią:

”Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę ustalone zostaną na okres ważności umowy i mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku:

1)   ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług (VAT),

2)   ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki akcyzy,

3)   zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy Wykonawcy w zakresie cen paliwa gazowego oraz stawki opłat abonamentowych oraz stawki opłat dystrybucyjnych lub przesyłowych i warunki ich stosowania wynikające z zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfy Operatora, do którego Sieci Zamawiający jest przyłączony”?

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę wszelkich treści związanych z ww. zapisem wymienionych w pozostałej treści SIWZ (Załącznik Nr 6 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy pkt 9, pkt 10 oraz pkt 24)

 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia załącznik Nr 6 do SIWZ bez zmian. W istotnych postanowieniach umowy zostały przewidziane warunki zmiany ceny również ze względu na zmianę innych opłat o charakterze publicznoprawnym, przy czym zmiana ta zostanie wprowadzona Aneksem do umowy po zaakceptowaniu jej przez obie strony. Pkt a) w ust. 2 Rozdział 15 SIWZ, otrzymuje brzmienie:

„a) zmiany jednostkowej ceny netto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług – VAT lub zmiany innych opłat o charakterze publicznoprawnym. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana w/w opłat i podatków.

 

Pytanie 5:

Dotyczy treści: Rozdział 15 pkt 2 ppkt d) tj.:

„zmiany ilości poboru gazu wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru gazu wynikać będzie z likwidacji punktu poboru lub włączenia nowego obiektu do eksploatacji przez Zamawianego. Rozliczenie za zużyty gaz ziemny w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie, tj. wg. Stałej ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w całości przedmiotowej treści, ponieważ jest on sprzeczny z treścią Rozdziału 3 pkt 11, który informuje, iż Umowy kompleksowe będą zawarte odrębnie dla poszczególnych punktów poboru paliwa gazowego?

Wykonawca wyjaśnia, iż w przypadku przyłączenia do sieci gazowej nowych punktów poboru paliwa gazowego, Zamawiający będzie zobowiązany zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ogłosić nowe postępowanie na dostawę paliwa gazowego.

 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Ust. 11 w Rozdziale 3 dotyczy zawierania odrębnych umów przez poszczególnych Zamawiających wchodzących w skład grupy zakupowej a nie odrębnie dla każdego punktu poboru.

 

Pytanie 6:

Dotyczy treści: Rozdział 15 pkt 2 ppkt b) tj.:

„zmiany wolumenów kupowanego gazu ziemnego przez poszczególne jednostki organizacyjne wspólnych Zamawiających wyspecyfikowanych w pkt 1 Rozdz. 1, przy czym łączny wolumen dla tych poszczególnych Zamawiających nie ulegnie zmianie  (z zachowaniem prawa opcji)”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w całości przedmiotowej treści, ponieważ „Zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego i zamówienie Mocy umownej” będzie stanowiło integralną część Umowy kompleksowej (zawartej odrębnie dla każdego punktu poboru paliwa gazowego) i może ulec zmianie na zasadach wynikających z postanowień Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego?

 

Odpowiedź:

Rozdział 15 pkt 2 ppkt b) otrzymuje brzmienie:

„zmiany wolumenów kupowanego gazu ziemnego przez poszczególne jednostki organizacyjne wspólnych Zamawiających wyspecyfikowanych w pkt 1 Rozdz. 1, przy czym łączny wolumen dla tych poszczególnych Zamawiających nie ulegnie zmianie  (z zachowaniem prawa opcji), przy uwzględnieniu Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

 

Pytanie 7:

Dotyczy treści: Rozdział 14 pkt 2 tj.:

„W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza biorąc pod uwagę kryteria zawarte w SIWZ, zawarte zostaną umowy sprzedaży energii elektrycznej z odbiorcami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.”

poprzez zastąpienie go treścią:

„W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza biorąc pod uwagę kryteria zawarte w SIWZ, zawarte zostaną umowy kompleksowe dostarczenia paliwa gazowego z odbiorcami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ”?

 

Odpowiedź:

Ust. 2 w Rozdziale 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza biorąc pod uwagę kryteria zawarte w SIWZ, zawarte zostaną umowy kompleksowe dostarczenia paliwa gazowego z odbiorcami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ”

 

Pytanie 8:

Dotyczy: Załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, pkt 11, tj.:

„Należność Sprzedawcy za zużyty gaz w okresach rozliczeniowych obliczana
będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako suma iloczynu sprzedanego gazu ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych
w układach pomiarowo – rozliczeniowych i cen jednostkowych gazu oraz
należności podatku VAT.”

Wykonawca prosi o modyfikację ww. treści pkt 11 poprzez zastąpienie go treścią:

„Do rozliczeń z tytułu Umowy kompleksowej mają zastosowanie ceny, stawki opłat
i zasady ich stosowania zawarte w Taryfie, przewidziane dla grupy taryfowej, do której został zakwalifikowany Odbiorca oraz stawki opłat dystrybucyjnych i warunki ich stosowania wynikające z taryfy OSD, określonej w Umowie”?

 

Odpowiedź:

Wykonawca jest związany złożoną ofertą. W ramach kalkulacji cen może w dowolny sposób kształtować jej ustalenia, w tym także poprzez odwołanie się do stosownych taryf.

 

Pytanie 9:

Czy Zamawiający zgodzi się zmianę treści pkt 14 Załącznika nr 6 do SIWZ, tj.:

„Należności wynikające z faktur będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania faktury przez Odbiorcę. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania faktur VAT do siedziby Odbiorcy na co najmniej 14 dni przed terminem płatności. W przypadku nie zachowania powyższego terminu, termin zapłaty przesuwa się o okres opóźnienia w złożeniu faktury. Za dzień zapłaty przyjęta będzie data uznania na rachunek Sprzedawcy.”

Poprzez zastąpienie go treścią:

„Należności z tytułu wystawionych faktur będą regulowane przez Odbiorcę w terminie 14 dni od daty wystawienia. Wykonawca zobowiązuje się wysyłać Zamawiającemu faktury oraz inne dokumenty będące podstawą naliczania opłat w terminie do trzech (3) Dni roboczych od dnia ich wystawienia”?

Dodatkowo Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający zgodzi się na otrzymywanie faktur na 7 dni przed terminem płatności?

Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający dopuszcza otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w treści pkt 14 w Załączniku Nr 6 do SIWZ oraz nie wyraża zgody na otrzymywanie  faktur drogą elektroniczną.

 

Pytanie 10:

Dotyczy: Załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, pkt 17 oraz 18 tj.:

„17. Sprzedaż gazu dla nowego punktu poboru nie objętego Załącznikiem Nr 1 do SIWZ lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną przebudową, w zakresie taryf wymienionych w umowie, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika bez konieczności renegocjowania warunków Umowy.”

18. Na wniosek Odbiorcy możliwe jest zaprzestanie sprzedaży gazu dla poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku nr 1 i nie stanowi ono rozwiązania całej umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone w Załączniku nr 1.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w całości przedmiotowych treści, ponieważ jest on sprzeczny z treścią Rozdziału 3 pkt 11, który informuje, iż Umowy kompleksowe będą zawarte odrębnie dla poszczególnych punktów poboru paliwa gazowego?

Wykonawca dodatkowo wyjaśnia, iż w przypadku przyłączenia do sieci gazowej nowych punktów poboru paliwa gazowego, Zamawiający będzie zobowiązany zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ogłosić nowe postępowanie na dostawę paliwa gazowego.


Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Ust. 11 w Rozdziale 3 dotyczy zawierania odrębnych umów przez poszczególnych Zamawiających wchodzących w skład grupy zakupowej a nie odrębnie dla każdego punktu poboru.

 

Pytanie 11:

Dotyczy: Załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, pkt 20 ppkt 2 i 3 tj.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa na „odstąpienie” na „wypowiedzenie” i zastąpienie treści Załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, pkt 20 ppkt 2 i 3  treścią zaproponowaną przez Wykonawcę tj.:

„1. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron.

2. Rozwiązanie Umowy kompleksowej zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić za wypowiedzeniem dokonanym przez każdą ze Stron złożonym do dnia 15 września danego Roku umownego pod warunkiem, że wielkość zamówionej Mocy umownej na Rok umowny przypadający po Roku umownym, w którym składane jest wypowiedzenie wynosi zero (0). W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z końcem tego Roku umownego tj. 1 października o godz. 6: 00. Niezależnie od zdania poprzedniego, każda ze Stron może rozwiązać Umowę kompleksową zawartą na czas nieoznaczony, składając wypowiedzenie ze skutkiem na pierwszy dzień Roku umownego, na który nie została zamówiona Moc umowna, chyba że Moc umowna została zamówiona na dalszy Rok umowny lub Lata następne.

3. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy lub istotnych postanowień IRiESD przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym, odpowiednim terminie.
Za rażące naruszenie Umowy przez Odbiorcę uznaje się w szczególności nieustanowienie zabezpieczenia w przypadku i na zasadach określonych w Umowie i Ogólnych warunkach umowy.

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie VIII ust. 1 lit. c) Ogólnych warunków umowy, Sprzedawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia.

5. W przypadku rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, skutkującego utratą możliwości dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy, Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim rozwiązaniu zobowiązuje się poinformować Odbiorcę o tym fakcie na piśmie. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP.

6. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż trzydzieści (30) dni w Roku umownym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu siły wyższej może rozwiązać Umowę z zachowaniem co najmniej czternastodniowego (14) terminu wypowiedzenia”?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w ust. 20 pkt 2 i 3  w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie 12:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści pkt 21 Załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, tj.:

„Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną części umowy.”

poprzez zastąpienie go treścią:

„Wszelkie zmiany Umowy kompleksowej, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem sytuacji określonych w Umowie i Ogólnych warunkach umowy”?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w ust. 21  w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie 13:

Dotyczy: Załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, pkt 22 Kary umowne.

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie w całości treści pkt 22 Załącznika nr 6 do SIWZ?

W przypadku braku zgody na usunięcie zapisów dotyczących kar umownych Wykonawca prosi o zmniejszenie wysokości kary umownej odpowiednio:

1.   w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy Sprzedawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy wyliczonej dla planowanego zakupu gazu.

2.   w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Odbiorcy Odbiorca zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy wyliczonej dla planowanego zakupu gazu?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian treści ust. 22 w Załączniku nr 6 do SIWZ w następujący sposób:

„22.   Kary umowne:

1)    Sprzedawca zapłaci Odbiorcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy w wysokości 5 % wartości umowy wyliczonej dla planowanego zakupu gazu.

2)    Odbiorca zapłaci Sprzedawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Odbiorcy w wysokości 20% wartości umowy wyliczonej dla planowanego zakupu gazu.

3)    Odbiorca ma prawo potrącić bez zgody Sprzedawcy naliczone kary umowne wraz
z odsetkami ustawowymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia. W przypadku nie potrącenia naliczonych kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy, Odbiorca wystawi notę księgową
z terminem płatności do 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Pytanie 14:

Dotyczy: Załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, pkt 23, tj.:

„Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Odbiorcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, z zastrzeżeniem zapisów w pkt 10 i 24.”

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie ww. przywołanej treści lub dodanie treści zaproponowaną przez Wykonawcę tj.:

W przypadku braku zgody na przedmiotową zmianę proszę o definicję „postanowień niekorzystnych” dla Zamawiającego.

 

Pytanie 14:

 

Zamawiający pozostawia bez zmian ust. 23  w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Z up. Burmistrza Miasta                       
/-/ Wacław Zoń                             
Zastępca Burmistrza                         

Limanowa, dnia 03.12.2015r.

 


 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


na


„Zakup grupowy gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2016”


w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku  Prawo energetyczne

(t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych” o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami), tj. powyżej 207 000 euro.

 

                                                                                                Z a t w i e r d z a m :      

                                                                                 Z up. Burmistrza Miasta              
/-/ Wacław Zoń                   
Zastępca Burmistrza             


Limanowa, dnia 04.11.2015 r.

 

 

SPIS TREŚCI

Rozdział  1. Nazwa i adres zamawiającego 

Rozdział  2. Tryb udzielenia zamówienia 

Rozdział  3. Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział  4. Termin wykonania zamówienia.

Rozdział  5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen spełnienia tych warunków

Rozdział  6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Rozdział  7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Rozdział  8. ` Wymagania dotyczące wadium

Rozdział  9. Termin związania ofertą

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 17. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Rozdział 18. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Rozdział 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Rozdział 20. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Rozdział 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Rozdział 22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Rozdział 23. Aukcja elektroniczna 

Rozdział 24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Rozdział 25. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy

Rozdział 26. Podwykonawcy

Rozdział 27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Rozdział 28. Załączniki do siwz

 

 

 

Rozdział 1.   Nazwa i adres zamawiającego


1. Zamawiający:

Miasto Limanowa reprezentowane przez Burmistrza Miasta Limanowa wyznaczone w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz. U. z 2013, poz.907) jako Zamawiający  upoważniony do przeprowadzenia  niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających:

1. Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

2. Gmina Laskowa, 34-602 Laskowa 643

3. Gmina Słopnice 34-615 Słopnice 911

4. Gmina Tymbark 34-650 Tymbark 49

5. Miasto Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna

6. Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233

7. Powiat limanowski, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa 

8. Szpital Powiatowy w Limanowej, ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

2. Adres Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania:

Miasto Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

NIP 737-10-04-591, REGON 000523933

tel. 18 337 20 54 fax 18 337 10 41


3. Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Inwestycji  oraz Stanowisko ds. zamówień publicznych 

Urząd Miasta Limanowa, ul. Jan Pawła II 9, 34-600 Limanowa

tel. (18) 337 20 54 wew. , fax (18) 337 10 41


4. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl


Rozdział 2.   Tryb udzielenia zamówienia


1 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w podstawowym trybie udzielania zamówień publicznych - przetargu nieograniczonego zgodnie z  art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.


2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,  poz. 93, z późn. zm.).


3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o:

a) generalna Umowa Dystrybucyjna – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego regulującą wzajemne prawa i obowiązki stron umożliwiającą dostawy gazu ziemnego do obiektów Zamawiającego,

b) komisja – należy przez to rozumieć komisję przetargową powołaną przez Burmistrza Miasta Limanowa,

c) oferta – należy przez to rozumieć zestaw dokumentów zgodnych z niniejszym SIWZ złożony przez Wykonawcę,

d) operator Systemu Dystrybucyjnego – należy przez to rozumieć podmiot realizujący usługę dystrybucji gazu ziemnego dla obiektów, do których będzie dostarczany gaz ziemny na podstawie UDE,

e) porozumienie – należy przez to rozumieć „Porozumienie o wspólnym przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia publicznego”,

f) postępowanie – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę gazu ziemnego wysokometanowego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych”, prowadzonego przez Miasto Limanowa na podstawie Porozumienia,

g) SIWZ – należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia,

h) umowa należy przez to rozumieć umowy zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy energii elektrycznej,

i) ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),

j) ustawa Prawo energetyczne – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),

k) ustawa Pzp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

l) wspólnych Zamawiających - należy przez to rozumieć Podmioty, strony „Porozumienia o wspólnym przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia publicznego z dnia 8 kwietnia 2013 roku”,

ł) załącznik - należy przez to rozumieć dokument tak nazwany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący jej integralną część,

m) Zamawiającym - należy przez to rozumieć podmioty, strony „Porozumienia o wspólnym przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia publicznego”, reprezentowane przez Miasto Limanowa, wyznaczoną w trybie art. 16 ust.1 ustawy Pzp spośród wspólnych Zamawiających jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania i udzielenia zamówienia, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Limanowa

n) zamówienie – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawarte między Zamawiającymi, a Wykonawcą, których przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej,


Rozdział 3.   Opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Zakup gazu ziemnego wysokometanowego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających, o łącznym wolumenie 22 415 538 kWh (+/- 10%) w okresie dostaw tj. nie wcześniej niż od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.


2. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09123000-7 – gaz ziemny


3. Wskazane w pkt. 1 tolerancje dotyczące wolumenu będącego przedmiotem zamówienia należy rozumieć jako prawo opcji ustalone przez Zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust 5 ustawy Pzp.


4. Orientacyjna ilość energii elektrycznej zamawianej przez grupę odbiorców wynosi

≈ 22 415 538 kWh, w tym w poszczególnych taryfach:

W-1.1: 74 396 kWh

W-2.1: 23 823 kWh

W-3.6: 1 231 892 kWh

W-3.12: 56 222 kWh

W-4: 2 773 822 kWh

W-5: 14 000 526 kWh

W-6A: 4 253 211 kWh

W-112T: 1646 kWh 


5. Rzeczywista ilość zakupionego gazu będzie zależna od bieżących potrzeb odbiorców końcowych.


6. Zestawienie ilości punktów poboru i orientacyjną wielkością zamówienia w poszczególnych taryfach, przez odbiorców końcowych zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykazane wielkości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, na skutek rozbudowy sieci lub likwidacji punktu poboru.


7. Dostarczany Zamawiającemu gaz musi spełniać standardy techniczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. z Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm.), przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Polskimi Normami.


8. Jeżeli Wykonawca nie świadczy usług dystrybucyjnych gazu ziemnego na terenie gmin wymienionych w Rozdziale 1 ust. 1 SIWZ, musi posiadać podpisaną umowę dystrybucyjną gazu ziemnego wysokometanowego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie tych gmin umożliwiającą sprzedaż gazu objętego niniejszym zamówieniem.


9. Obiekty, do których będzie dostarczany gaz są przyłączone do sieci PGNiG Sp. z o.o. lub do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 


10. Odbiorcy końcowi udostępnią Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie wszelkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy gazu ziemnego oraz upoważnią go do wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych sprzedaży gazu.

11. Dostawa gazu będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Zamawiających i ich samorządowe jednostki organizacyjne.


12. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.


13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia ze względu na brak wystarczających środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia przez poszczególnych Zamawiających.


Rozdział 4.  Termin wykonania zamówienia


Dostawa energii następować będzie po podpisaniu umów, ale nie wcześniej niż od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. odrębnie dla każdego punktu poboru z zastrzeżeniem, że obowiązują terminy rozpoczęcia dostaw dla poszczególnych obiektów nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania gazu oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.


Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.


2. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


3. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania lub wykonywania co najmniej 3 dostaw gazu ziemnego, każda o wielkości co najmniej 10.000.000 kWh w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.


4. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia  tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2 do SIWZ

5. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych). W przypadku podania kwot, w walucie innej niż PLN, Zamawiający każdorazowo dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje


6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 SIWZ


7. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty i zawarte w nich informacje wg metody „spełnia/nie spełnia”.


8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).


Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu


1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:


a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2.do SIWZ,


b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,


c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, zawierający co najmniej trzy  i nie więcej jak pięć dostaw gazu ziemnego, każda o wielkości co najmniej 10.000.000 kWh, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zakres wykazu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami  składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ.

W przypadku podania kwot, w walucie innej niż PLN, Zamawiający każdorazowo dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje


d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 zł (słownie złotych: jeden milion).


2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:


a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ,


b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 


c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,


d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,


e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem,


h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.


3. Składanie dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2:

1) lit. b, c, d, f  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:


a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,


c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


2) lit. e, g składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone, przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – uwzględniając warunki co do terminu wystawienia dokumentów. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.


4. Składanie dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,


b) oferta składana w ramach działalności gospodarczej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej to do oferty zamiast pełnomocnictwa można dołączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem (notarialnie lub przez wszystkich jej wspólników),


c) Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę  podmiotów występujących wspólnie, 


d) oferta składana przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 2 lit. a,b,c, d, e, f, g – złożone przez każdy z podmiotów,


e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.


5. Składanie dokumentów przez inne podmioty na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp które będą brały udział w realizacji części zamówienia.


1) Zgodnie z treścią art. 26 ust.2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 


2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 5 SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów|w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia dokumentów dotyczących zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.


3) Brak wskazania w przepisach  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 231) dokumentu, jakim jest pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy powoduje, że zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji określonych zasobów musi być złożone wyłącznie w formie pisemnej ( oryginał ).


4) Przepis art. 26 ust. 2b ustawy Pzp  nie przewiduje, aby Wykonawca mógł polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji.


5) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 5 SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy określonym w pkt  2 lit. a, b, c, d, e, f, g.  Dokumenty winny potwierdzać, iż w stosunku do tego/tych podmiotu/ów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.


Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami


1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Miasto Limanowa,  ul. Jana Pawła II 9, 34- 600 Limanowa.


2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej: www.miasto.limanowa.pl


3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr +48 18 337 10 41 oraz za pomocą drogi elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl . Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 


4. Upoważnioną przez Zamawiającego osobą do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

1) Agnieszka Dominik tel. +48 183372054 wew. 179 - w sprawach formalnych dotyczących  procedury przetargu nieograniczonego;

2) Monika Jeż tel. +48 183372054 wew.185 - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.


5. Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania, odpowiedzi, powinny być kierowane na adres wskazany w SIWZ.


6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie i nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.


7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.

8. Wprowadzone w ten sposób zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.miasto.limanowa.pl


9. Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.


10.Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zadawane telefoniczne.


Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium


1. Wnoszenie wadium:

1) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)


2) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

-gwarancjach bankowych,

-gwarancjach ubezpieczeniowych,

Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium. 


3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego centralnego w Banku Spółdzielczym w Limanowej nr konta : 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004  z dopiskiem : „Wadium – Zakup grupowy gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2016”

Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na w/w konto.


4) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Wadium wniesione

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione skutecznie wyłącznie wtedy, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.


5) Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału

w Urzędzie Miasta w Limanowej ul. Jana Pawła II 9, w  pok. 31, a kopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty,


6) w przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu ) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium,


7) z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium na podstawie przesłanek wskazanych w treści art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp


8) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będąca formą wniesienia wadium musi spełniać następujące wymagania:

ustalać beneficjenta gwarancji,

określać kwotę gwarantowaną w złotych polskich – określoną w SIWZ,

określać termin ważności gwarancji – określony w SIWZ,

określać przedmiot gwarancji – określony w SIWZ,

być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego


9) Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium odpowiadającemu powyższym Wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.


2. Zwrot  wadium:

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem rozdz. 8 pkt 3 ppkt 2 a),


2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umów w sprawie zamówienia publicznego,


3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,


4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego,


5) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.


3. Zatrzymanie wadium:

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.


2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


Rozdział 9.  Termin związania ofertą


1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.


2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym  przedłużeniem okresu ważności wadium lub jeśli nie jest to możliwe  z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesie nowego wadium lub przedłużenia okresu ważności wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, które oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.


Rozdział 10.   Opis sposobu przygotowania oferty


1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

 

2. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „osoby uprawnione").


4. Oferta oraz wymagane formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.


5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.


6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.


7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.


8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisujących ofertę.9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.  Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako równoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnianie na zasadach określonych w ustawie Pzp.


10. Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem, że Zamawiający nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.:Dz.U.z 2003r.Nr 153, poz.1503 z późn.zm.). Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą zostać uznane w szczególności:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru,

b) informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert, a w szczególności: firma wykonawcy, adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny.


11. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na: „Zakup grupowy gazu ziemnego wysokometanowego

 w roku 2016” – oraz zaadresowanej na Zamawiającego.

Na kopercie należy także podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.


12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio rozdz. 10 pkt 11 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY".


13. Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.


14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz

w przypadku gdy Wykonawca, wykazujący spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.


15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


16. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

1) oświadczenia oraz dokumenty wskazane w Rozdziale 6 niniejszej SIWZ,


2) wypełniony formularz ofertowy według Załącznika nr 4 do SIWZ,


3) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,


4) oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),


6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca – w przypadku osób fizycznych,


7) dowód wniesienia wadium.


Rozdział 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


1. Oferty należy składać do dnia 15.12.2015r. do godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta w Limanowej, ul. Jana Pawła II 9, na dzienniku podawczym - pok.1.


2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do pok. nr 1 w siedzibie Zamawiającego.


3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2015r. o godz.13:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta w Limanowej, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 19 sala narad.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.


5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


6. Informacje, o których mowa w pkt 4 i 5 zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.


7. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.


8. W pierwszej kolejności zostaną zwrócone oferty wycofane.


9. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Wykonawcy na dokonanie tychże poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


10. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.


11. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.


Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny


1. Obliczenia ceny Wykonawca dokona w oparciu o własną kalkulację na podstawie informacji zawartych w SIWZ. W odpowiednich rubrykach formularza ofertowego (Załącznik nr 4 do SIWZ) Wykonawcy winni przedstawić ceny jednostkowe netto sprzedaży gazu ziemnego

w zł/ kWh, które mogą zostać wyrażone z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.


2. Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług - VAT 


3. Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę brutto za wykonanie pełnego zamówienia dla całej grupy, oraz dla poszczególnych odbiorców, podając je w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).


4. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze SIWZ oraz inne koszty niezbędne do poniesienia, a nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności stawkę akcyzy, podatku VAT, koszty rozliczania faktur, koszty wynikające z bilansowania handlowego.5. Cenę ofertową brutto należy obliczyć jako sumę iloczynów oferowanej stawki jednostkowej netto poszczególnych taryf i stref czasowych  i orientacyjnej wielkości zamówienia energii elektrycznej w poszczególnych taryfach i strefach czasowych, dla danego odbiorcy, powiększoną o podatek VAT.  


6. Oferowana cena nie może być zmieniona po otwarciu ofert, chyba że zmiana ta wynika z poprawienia przez Zamawiającego omyłek zgodnie z art. 87 ust.2 Pzp.


5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

i sposobu oceny ofert


1. Kryterium oceny ofert – cena (znaczenie 100%).


2. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.


3. Każda oferta może uzyskać 0 – 100 pkt. przy zastosowaniu wzoru:


                                     Najniższa cena brutto oferty spośród złożonych oferty

Liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------------x 100 pkt 

                                                     Cena brutto oferty badanej


4. Cena oferty brutto zostanie obliczona wg algorytmu podanego w rozdz. 12.


5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.


6. Jeżeli złożono ofertę rodzącą podejrzenie Zamawiającego, że oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.


7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu

o kryterium oceny ofert.


Rozdział 14. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 


1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza biorąc pod uwagę kryteria zawarte w SIWZ, zawarte zostaną umowy sprzedaży energii elektrycznej z odbiorcami zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.


3. Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy oświadczenia o posiadaniu Generalnych Umów Dystrybucyjnych z OSD, na terenie których zlokalizowane są punkty poboru gazu wyspecyfikowane w Załączniku nr 1 do SIWZ.


4. Wykonawca podpisze umowy sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego z odbiorcami, o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.


5. Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w art. 94 ustawy Pzp.


6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.


7. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie

o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie winna upoważniać jednego z członków konsorcjum - lidera jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową; stwierdzać, że partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach zamówienia; być zawarta w formie pisemnej na czas trwania umowy  tj. do 31.12.2016 r.


Rozdział 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z ni umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach


1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę o treści przedstawionej w załączniku nr 6 do SIWZ.


2. Warunki dokonywania zmian w umowach: 

Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:


a) zmiany jednostkowej ceny netto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług - VAT. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym,


b) zmiany wolumenów kupowanego gazu ziemnego przez poszczególne jednostki organizacyjne wspólnych Zamawiających wyspecyfikowanych w pkt. 1 Rozdz. 1, przy czym łączny wolumen dla tych poszczególnych Zamawiających nie ulegnie zmianie

(z zachowaniem prawa opcji).


c) przekazania zarządzania obiektem do innej jednostki organizacyjnej Zamawiającego,


d) zmiany ilości punktów poboru gazu wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru gazu wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia nowego obiektu do eksploatacji przez Zamawiającego. Rozliczenie za zużyty gaz ziemny w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie, tj. wg stałej ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy,


e) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego do punktów poboru wskazanych

w Załączniku nr 1 do SIWZ. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy. 


Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Rozdział 17. Inne informacje


1. Zamawiający nie przewiduje:

1) udzielenia zamówień uzupełniających

2) składania ofert częściowych i wariantowych,

3) zawarcia umowy ramowej,

4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski

7) zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w postępowaniu

2. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia,  o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.


Rozdział 18. Podwykonawcy


1. Wykonawca wskazuje w formularzu oferty cześć zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy


2. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy

o podwykonawstwo składa Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu

w stopniu nie mniejszym niż wymagany  w Rozdziale 5 SIWZ.


3. Szczegółowe uregulowania dotyczące umów o podwykonawstwo zawiera Załącznik Nr 9 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy


4. Warunki dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia przysługującego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy określa art. 143c ustawy oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.


Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia


1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.


2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 


3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


4. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określ. w art.27 ust.2 ustawy.


5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.


6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.


7. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.


9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.


10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.


12. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.


13. Zamawiający informuje, że szczegółowe uregulowania dotyczące  środków ochrony prawnej  zawarte są  w dziale VI  w art. 179 do art. 198g ustawy Pzp.


Rozdział 20.  Załączniki do SIWZ


Załączniki do specyfikacji :

1. Wykaz odbiorców i punktów poboru gazu ziemnego – załącznik nr 1

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

4. Formularz ofertowy – załącznik nr 4

5. Wykaz wykonanych /wykonywanych dostaw – załącznik nr 5

6. Wzór umowy sprzedaży gazu ziemnego – załącznik nr 6 

07/11/2015    S216    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

·         I.

·         II.

·         III.

·         IV.

·         VI.

Polska-Limanowa: Gaz ziemny

2015/S 216-393781

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
34-600 Limanowa
POLSKA
Tel.: +48 183372054
E-mail: 
sekretariat@miasto.limanowa.pl
Faks: +48 183371041

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.miasto.limanowa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II9
34-600 Limanowa
POLSKA

Gmina Laskowa
Laskowa 643
34-602 Laskowa
POLSKA

Powiat Limanowski
ul. J. Marka 9
34-600 Limanowa
POLSKA

Gmina Słopnice
Słopnice 911
34-615 Słopnice
POLSKA

Gmina Tymbark
Tymbark 49
34-650 Tymbark
POLSKA

Miasto Mszana Dolna
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
POLSKA

Gmina Niedźwiedź
Niedźwiedź 233
34-735 Niedźwiedź
POLSKA

Szpital Powiatowy w Limanowej
ul. Piłsudskiego 61
34-600 Limanowa
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zakup grupowy gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2016.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Kod NUTS 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Zakup gazu ziemnego wysokometanowego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających, o łącznym wolumenie 22 415 538 kWh (+/- 10 %) w od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru, rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania gazu oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Orientacyjna ilość energii elektrycznej zamawianej przez grupę odbiorców wynosi
≈ 22 415 538 kWh, w tym w poszczególnych taryfach:
W-1.1: 74 396 kWh
W-2.1: 23 823 kWh
W-3.6: 1 231 892 kWh
W-3.12: 56 222 kWh
W-4: 2 773 822 kWh
W-5: 14 000 526 kWh
W-6A: 4 253 211 kWh
W-112T: 1646 kWh.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: +/- 10 % do łacznego wolumenu gazu.

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zakup gazu ziemnego wysokometanowego przez Miasto Limanowa

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3)Wielkość lub zakres

Łącznie: 4 314 926 kWh.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Zakup gazu ziemnego wysokometanowego przez Gminę Laskowa

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3)Wielkość lub zakres

Łącznie 1 733 077 kWh.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Zakup gazu ziemnego wysokometanowego przez Powiat Limanowski i Szpital Powiatowy

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3)Wielkość lub zakres

Łącznie 11 697 616 kWh.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Zakup gazu ziemnego wysokometanowego przez Gminę Słopnice

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3)Wielkość lub zakres

Łącznie: 1 229 919 kWh.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Tymbark

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3)Wielkość lub zakres

Łącznie: 948 595 kWh.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Zakup gazu ziemnego wysokometanowego przez Miasto Mszana Dolna

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3)Wielkość lub zakres

Łącznie: 1 064 490 kWh.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Niedźwiedź

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

3)Wielkość lub zakres

Łącznie: 1 426 916 kWh.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
2) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego centralnego w Banku Spółdzielczym w Limanowej nr konta: 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z dopiskiem: „Wadium – zakup grupowy gazu w roku 2016”
Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na w/w konto.
5) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione skutecznie wyłącznie wtedy, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miasta w Limanowej ul. Jana Pawła II 9, w pok. 31, a kopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty,
7) w przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu ) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium,
8) z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium na podstawie przesłanek wskazanych w treści art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp,
9) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będąca formą wniesienia wadium musi spełniać następujące wymagania:
ustalać beneficjenta gwarancji,
określać kwotę gwarantowaną w złotych polskich – określoną w SIWZ,
określać termin ważności gwarancji – określony w SIWZ,
określać przedmiot gwarancji – określony w SIWZ,
być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
10) Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium odpowiadającemu powyższym Wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

A) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) oferta składana w ramach działalności gospodarczej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej to do oferty zamiast pełnomocnictwa można dołączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem (notarialnie lub przez wszystkich jej wspólników).

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedazy) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych). W przypadku podania kwot, w walucie innej niż PLN, Zamawiający każdorazowo dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Ubezpieczenie OC na sume nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania lub wykonywania co najmniej 3 dostaw gazu ziemnego, każda o wielkości co najmniej 10.000.000 kWh w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonanie co najmniej 3 dostaw gazu ziemnego, każda o wielkości co najmniej 10.000.000 kWh.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

SZP.271.1.19.2015

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

15.12.2015 - 12:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 15.12.2015

Miejscowość:

Limanowa

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 SIWZ Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty i zawarte w nich informacje wg metody „spełnia/nie spełnia”.
Zasady i warunki zmiany zawartej umowy zostały określone w Projekcie umowy – załącznik Nr 6 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

4.11.2015

 Z up. Burmistrza Miasta                                
/-/ Wacław Zoń                                       
Zastępca Burmistrza                                 

Limanowa, dnia 09.11.2015 r.